Sveikti Valmieras novada aktīvie jaunieši

15. decembrī Valmierā, Tautas harmonijas centrā norisinājās jauniešu burziņš “Atoms”, kura ietvaros Valmieras novada pašvaldība pirmo reizi sumināja jaunatnes lietu speciālistus un aktīvos novada jauniešus, pasniedzot “Valmieras novada Jaunatnes gada balvu 2022”.

Pasākumu vadīja jaunieši no Valmieras Viestura vidusskolas – Marta Šaicāne un Niks Judenkovs, savukārt par muzikālo noformējumu un dejām rūpējās valmieriete Anna Briede, kura šovasar uzvarēja jauno DJ konkursā Rīgā.

Pasākuma ieskaņā, skaļu aplausu pavadībā, pateicās Valmieras novada jaunatnes lietu speciālistiem – Daigai Kīnai, Marikai Daļeckai un Simonai Šmidtei, un jaunatnes darbiniekiem, kuri ir ikdienā kopā ar jauniešiem un palīdz īstenot idejas – Sanitai Vaļaugai, Imantai Dreimanei, Paulai Vībānei, Katrīnai Grētai Zepai un Annai Kalniņai.

Pretendentus Jaunatnes gada balvai pieteikt bija aicinātas biedrības, izglītības iestādes, organizācijas un jauniešu centri, apzinot jauniešu izaugsmi un ieguldījumu sabiedrībā, veicot brīvprātīgo darbu. Balvas pasniedza divās kategorijās: “Brīvprātīgais darbs Valmieras novadā”, kur izdalītas apakškategorijas – “Zelts” (nostrādātas vairāk nekā 100 brīvprātīgā darba stundas), “Sudrabs” (nostrādātas vairāk nekā 60 brīvprātīgā darba stundas) un “Bronza” (nostrādātas vairāk nekā 40 brīvprātīgā darba stundas), un “Dimanta jaunietis” – par ieguldījumu sabiedrībā un izaugsmē (vecuma grupās 13–16 gadi un 17–25 gadi).

Valmieras novada jaunieši aizvadītajā gadā ir aktīvi iesaistījušies dažādās aktivitātēs, pilnveidojot savas prasmes, zināšanas un veicot brīvprātīgo darbu. Kategorijā “Brīvprātīgais darbs Valmieras novadā” pašvaldība pateicās aktīvajiem jauniešiem, kuri palīdz veidot dzīves telpu draudzīgu, radošu, izaugsmi veicinošu un motivējošu. Jaunieši ir ne tikai aktīvi savas izglītības iestādes skolēni, kuri skolā pavadīto laiku padara aizraujošu kā skolotājiem, tā arī skolēniem, rīkojot dažādus pasākumus, līdzdarbojoties skolas pašpārvaldē, bet arī piedalās dažādu norišu organizēšanā savā dzīvesvietā – jauniešu centros, kultūras iestādēs, veikuši brīvprātīgo darbu sociālās aprūpes centros, piedalījušies nometņu organizēšanā ukraiņu bērniem un citus sabiedrībai un līdzcilvēkiem noderīgus darbus.

“Zelta” jaunieši, kuri veikuši brīvprātīgo darbu vairāk nekā 100 stundu apjomā, – Patrīcija Puķīte, Daniela Kate Kalniņa, Laura Mača, Karīna Molofeja, Sanija Biele, Santija Rakecka, Kristaps Markuss Mellups, Jēkabs Jostsons, Linda Ziemane, Natālija Terentjeva, Daiga Zariņa, Linda Kalniņa, Marta Barosova, Kate Buile, Sigita Alziņa, Ksenija Āboltiņa, Valters Baunis, Zane Roze un Rasa Karlsone.

“Sudraba” jaunieši, kuri veikuši brīvprātīgo darbu vairāk nekā 60 stundu apjomā, – Rovilds Deduškevičs, Emīlija Pelce, Arsenijs Daniels Cepeļevs, Arta Karnāte un Tomass Baldiņš.

“Bronzas” jaunieši, kuri veikuši brīvprātīgo darbu vairāk nekā 40 stundu apjomā, – Beāte Graudiņa, Adelīna Līna Pimenova, Sintija Daļecka, Rūta Eglīte, Marta Čākure un Vendija Patrīcija Knopkina.

Par ieguldījumu sabiedrībā un izaugsmē balvu “Dimanta jaunietis” vecuma grupā 13–16 gadi saņēma:

 • Sintija Daļecka un Adelīna Līna Pimenova, kuras šogad ir aktīvi uzsākušas darboties Burtnieku Jauniešu centrā un kopā ar domubiedriem izrādīja iniciatīvu piedalīties Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorijas organizētajā ideju konkursā “Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2022” ar projektu “Augstāk par zemi!”, kura ietvaros labiekārtoja Burtnieku sporta laukuma teritoriju un noorganizēja 3×3 basketbola turnīru;
 • Orents Šaškovs, kurš aktīvi darbojas Valmieras 2. vidusskolas skolēnu pašpārvaldē, veicina skolēnu labbūtības radīšanu skolā, aktīvi iesaistās vietējos un starptautiskos projektos, palīdz senioriem un ir iniciators pašpārvaldes izveidei Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijai, lai radītu jauniešiem draudzīgu vidi un jaunieši varētu iegūt vairāk iespējas kopienas ietvaros;
 • Kitija Vantere darbojas Kocēnu pamatskolas pašpārvaldē, ir tās prezidente, ar savām idejām cenšas padarīt skolas dzīvi krāsaināku. Aktīvi darbojas Kocēnu 38. skautu vienībā, plānojot un vadot pārgājienus, pasākumus, vada nodarbības jaunākiem skautiem un gaidām. Kitija ir enerģiska jauniete, kuri iedvesmo citus bērnus un jauniešus darīt;
 • Madara Papova aktīvi iesaistās Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā skolas pasākumu organizēšanā. Sadarbībā ar Valmieras bibliotēku piedalās un rīko dažādas aktivitātes – publiski pieejamus pasākumus, viktorīnas, tematiskos pasākumus, kuriem ar ļoti lielu interesi un atbildību gatavojas;
 • Emīlija Pelce – pieteikuma iesniedzēji Emīliju raksturo kā īstu “spridzeklīti” – viņa paspēj būt visur. Aktīvi iesaistīties, uzdrīkstēties un mēģināt. Ja nepieciešama palīdzīga roka, Emīlija vienmēr ir gatava palīdzēt – novadīt kādu spēli, pamana īsto brīdi un leņķi, lai uztaisītu foto, un popularizē jaunatnes lietu piedāvātās iespējas gan Valmieras novadā, gan “Beverīnas jauniešus”.

Balvu “Dimanta jaunietis” vecuma grupā 17–25 gadi saņēma:

 • Ance Elizabete Spožuma aktīvi darbojas Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas jauniešu pašpārvaldē, iesaistījusies skolas Eko padomē, palīdz sagatavot skolas avīzi, aktīvi darbojas brīvprātīgajā darbā – Valmieras vasaras teātra festivālā palīdzēja izrāžu norisē topošajā laikmetīgās mākslas telpā “Kurtuvē”. Anci raksturo kā aktīvu jaunieti, kura iesaistās ne tikai skolas dzīvē, bet arī novada pasākumos;
 • Una Salmiņa aktīvi iesaistījusies Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas jauniešu pašpārvaldē, darbojas skolas Eko padomē, aktīvi iesaistās novada un starptautiskos projektos;
 • Arsenijs Daniels Cepeļevs veicis Sedas pilsētas labiekārtošanas darbus, palīdzēja Strenču pamatskolai (Sedā) saimnieciskos jautājumos un pasākumu organizēšanā, patstāvīgi izstrādājis projektu pavasara talkas organizēšanai Sedas pilsētas bērnu rotaļlaukumā, pēc savas iniciatīvas brīvprātīgi organizēja Sedas vecā bērnudārza sakārtošanas darbus, piesaistot vietējos jauniešus;
 • Agate Roze aktīvi iesaistās vietējās jauniešu aktivitātēs un motivē citus jauniešus piedalīties, bijusi liels atbalsts jauniešu iesaistei Erasmus+ projektos, vietējas nozīmes projektos un ar savu līdzdalību iedrošinājusi citus vienaudžus uzdrīkstēties. Šajā vasarā palīdzēja vadīt dienas nometnes bērniem Rūjienā, Naukšēnos un Mazsalacā. Arī ikdienā iesaistās pasākumu organizēšanā un ir kā “glābējzvans” ideju īstenošanā;
 • Jēkabs Jostsons Rūjienas vidusskolā izveidojis nomināciju Skolotāju gada balva “S2”. Veidojis erudīcijas šovu “Ko Tu?”. Piedalījies Mājas kafejnīcu dienās ar savu ideju – kafejnīca “Palienes dārzs” Rūjienā. Īstenojis iniciatīvu Erasmus+ jauniešu apmaiņai “Is media everything?”. Jēkabs ir arī palīgs Rūjienas vidusskolas administrācijas komandai, jo regulāri veic aptaujas un noskaidro aktualitātes par skolēnu labbūtību skolā;
 • Egija Graudiņa aktīvi iesaistās dažādos Vidzemes Augstskolas projektos, rediģēja un maketēja neformālās izglītības metožu apkopojumu darbam ar jauniešiem, projekta gaitā pati piedalījās apmācībās un rezultātā vadīja motivējošu kursu Ungārijas jauniešiem. Aktīvi piedalās Vidzemes Augstskolas studentu dzīves organizēšanā un studentu interešu aizstāvībā;
 • Aiva Enija Erneste aktīvi iesaistījusies Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas jauniešu pašpārvaldē, skolā rīkoto pasākumu organizēšanā un plānošanā. Piedalījusies debašu ciklā ar Latvijas Valsts prezidentu Egīlu Levitu “#Satversmei 100: Vērtības nākotnei”. Saņēmusi uzaicinājumu piedalīties Valsts prezidenta sarunā ar jauniešiem “Kā atdzīvināt vārdus?” un Valsts prezidenta Egila Levita rīkotajā sarunu pasākumā “Vai viegli būt prezidentam demokrātijā?” Rīgas pilī;
 • Jolanta Ābola ir aktīva Latvijas Skautu un Gaidu organizācijas dalībniece, kura uzņemas līderību, un visvairāk novērtējama tieši Jolantas iesaiste vienības darbā, kur ļoti nepieciešams jauno vadītāju brīvprātīgais darbs, lai skautiem un gaidām, mazskautiem un guntiņām spētu piedāvāt dažādas aktivitātes un pasākumus. Jolanta ir viena no jaunietēm, kura ir gatava veltīt savu brīvo laiku, lai palīdzētu izplānot un īstenot. Viņa cenšas veidot pasauli labāku!
 • Laura Luīze Kiļupe ir Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas Skolēnu domes ministru prezidente, cilvēks ar neizsakāmi augstu atbildības sajūtu, milzīgām darba spējām. Skola lepojas ar Lauras ieguldījumu divos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursos – “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projekta “Labbūtības ceļakarte skolā” un iniciatīvā izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “KONTAKTS”. Laura piedalījās labdarības koncertu organizēšanā, kur vāca ziedojumus akcijai “Eņģeļi pār Latviju”;
 • Alise Laura Kjaspere ir cilvēks ar daudzām radošām idejām, kurš gatavs nenogurstoši darboties Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolēnu interešu aizstāvībai. Alise ir Skolēnu domes dzinējspēks un ideju ģenerators. Skola lepojas ar Lauras ieguldījumu divos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursos – “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projekta “Labbūtības ceļakarte skolā”” un iniciatīvā izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “KONTAKTS”. Laura piedalījās labdarības koncertu organizēšanā, kur vāca ziedojumus akcijai “Eņģeļi pār Latviju”.

Pasākumā pašvaldība pateicās arī jauniešiem, kuri īstenojuši jauniešu iniciatīvu projektus:

 • “Esi aktīvs, nāc uzspēlēt!” – Daiga Zariņa;
 • “Dzīvās mūzikas vakari Valmieras Jauniešu mājā” – Paula Vībāne;
 • “Ģimeņu viktorīna” – Samanta Amanda Irbe;
 • “Iepazīsimies, jaunieši” – Natālija Terentjeva;
 • “Analogo foto izstāde” – Jolanta Ābola;
 • “Pats sev bārmenis” – Patrīcija Puķīte;
 • “Kurš tad cits, ja ne es pats” – biedrība “Valmieras divi krasti”, Rūta Karlīna Bakaisa;
 • “Labais vairo labo” – Linda Ziemane;
 • “Beverīnas roveru rudens sagaita” – Krišjānis Pundurs;
 • “Smilšu cīņas” – Trauta Karlsone, Rasa Karlsone, Leila Spalviņa;
 • “Māksla Sportā” – Šarlote Gredzena;
 • “Jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana” – Diāna Žagota;
 • “Skrien Meklē Domā” – Dāvis Mickēvičs, Toms Linards Zariņš, Alise Jerimējeva, Evelīna Baņņikova, Adelīna Ampermane;
 • “KŽC jaunatnes attīstība” – Kristīne Sigita Dāvidsone;
 • “Mūrmuižas publiskais lādēšanas punkts” – Rovilds Deduškevičs, kas tika izcelts kā īpaši radošs un oriģināls.

Pasākuma fotogalerija apskatāma šeit.