Sveikti Valmieras novada 2023. gada Zelta pāri

Lai godinātu ģimenes un laulības vērtības, 2. decembrī svinīgā ceremonijā Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļā sveikti novada Zelta pāri, kuri laulībā pavadījuši 50 kopdzīves gadus un šogad atzīmē Zelta kāzu jubileju.

Šogad Zelta kāzu jubileju svin un svinīgajā ceremonijā to atzīmēja Juris un Vallija Zīveri, Vasilijs un Aina Voroni, Viktors un Ināra Žukovski, Austris un Haļina Žīguri, Valdis un Ieva Stiģi, Vjačeslavs un Valda Dorofejevi, Uldis un Anastasija Krasovski, Leonards un Ada Kuzmovi, Pēteris un Mārīte Grundiņi, Juris un Gunta Kulasepi, Alfrēds un Zaiga Stīpiņi un Valdis un Dace Kažes. 

Kopumā pasākumam šogad pieteicās 14 pāri no Valmieras novada, 12 no tiem sveikti svinīgajā norisē, savukārt divus pārus godinās viņu dzīvesvietā. 

“Laulībā divi cilvēki uzņemas atbildību un rūpes par ģimeni un turpina to darīt, neskatoties, kādi dzīves līkloči ejami. Laulība ir vērtība, un tie, kuri spēj to nosargāt un lolot, ir mūsu sabiedrības un valsts pamats. Ik gadu sirsnīgā ceremonijā godinām tos Valmieras novada pārus, kuri laulībā svin piecdesmit gadus jeb Zelta kāzas. Šogad divpadsmit pāri roku rokā, gluži kā pirms 50 gadiem, atcerējās savu iepazīšanos, kopdzīves gājumu un dalījās noslēpumā – kas ir tik ilgas kopdzīves pamatā. Un mēs ar šiem stāstiem dalāmies, lai jaunajiem ir, no kā mācīties, un ir, uz ko tiekties! No sirds sveicu un novēlu sargāt gadiem izkopto vērtību – stipru ģimeni! Lai visiem Zelta pāriem laba, laba veselība! Jūs esat viena no Valmieras novada stabilajām vērtībām, paldies Jums par to!”

sveicot pārus teica Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Sveicieniem pievienojās Ieva Miķīte–Plusniņa, Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, ceremoniju vadīja un ar pāru kopīgajiem dzīves stāstiem iepazīstināja Vija Kuģe, Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece. Ar īpašiem priekšnesumiem pasākumu muzikāli bagātināja Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas mākslinieciskie izpildītāji. 

Zelta pāri saņēma jaunās Latvijas Republikas laulības apliecības, finansiālu atbalstu no pašvaldības, kā arī Valmieras novada kalendāru 2024. gadam. Pēc svinīgās ceremonijas pāri kavējās sirsnīgās sarunās un vēlēja viens otram laimi, saskandināja šampanieša glāzes un baudīja svētku kūku. Neizpalika arī kopīga fotografēšanās, iemūžinot šo īpašo notikumu.

Svinīgā Zelta pāru godināšanas ceremonija ir tradīcija, ar mērķi stiprināt ģimenes un laulības lomu sabiedrībā, kā arī godāt vērtības – ģimeni un laulību. Ar katru no pāriem iepazīstināsim Valmieras novada pašvaldības informatīvā izdevuma decembra numurā.

FOTO