Sveiks Valmieras novada Goda un Gada cilvēkus

Kā ķekars, kā ogle, kā sakne, kā garoza, kā vasarraibumi, kā daudzpunkte, kā nospiedums, kā saruna, kā zeme, kā puksts. Stāsti, kas simbolos un līdzībās atklājas, jo ar vārdiem nepietiek, stāsti, kas īpaši un par kuriem no sirds paldies. 17. novembrī svinīgā ceremonijā laikmetīgās mākslas telpā “Kurtuve” sveiksim Valmieras novada apbalvojumu “Valmieras novada Goda pilsonis” un “Valmieras novada Gada cilvēks” saņēmējus.

Kā ķekars, kā ogle, kā sakne, kā garoza, kā vasarraibumi, kā daudzpunkte, kā nospiedums, kā saruna, kā zeme, kā puksts. Stāsti, kas simbolos un līdzībās atklājas, jo ar vārdiem nepietiek, stāsti, kas īpaši un par kuriem no sirds paldies. 17. novembrī svinīgā ceremonijā laikmetīgās mākslas telpā “Kurtuve” sveiksim Valmieras novada apbalvojumu “Valmieras novada Goda pilsonis” un “Valmieras novada Gada cilvēks” saņēmējus.

Par mūža ieguldījumu tautas dejā, veicot horeogrāfa darbu, vadot tautas deju kolektīvus un esot Deju svētku virsvadītājai, Goda virsvadītājai, tautas deju jomā darbojoties jau 54 gadus, apbalvojumu “Valmieras novada Goda pilsonis” saņems horeogrāfe, deju kolektīvu vadītāja Ieva Adāviča. Jāpiemin, ka šogad Ieva Adāviča saņēma nacionālās nozīmes apbalvojuma “Dejas balva” Mūža balvu par ieguldījumu dejas mākslā.

Par plašo un nozīmīgo devumu kultūras mantojuma, mākslas un vēstures nozarei, īpaši izceļot zinātnisko pētniecību, kultūras mantojuma novērtēšanu un saglabāšanu, kā arī sabiedrības izglītošanu, veicinot lokālpatriotismu, par ieguldījumu Valmiermuižas kā vēsturiski nozīmīgas vietas saglabāšanā un attīstīšanā, 2022. gadā izdodot grāmatu “Valmiermuiža”, kas ir pirmais tik apjomīgs pētījums par vienu no lielākajām Vidzemes muižām, apbalvojumu “Valmieras novada Goda pilsonis” saņems Dr. art. Jānis Kalnačs.

Par ilggadēju darbību, attīstot vienu no pirmajām saimniecībām Latvijā, kas īsteno kaņepju audzēšanu un pārstrādi, tādējādi veicinot šīs produkcijas atpazīstamību un augstu novērtējumu, par latviskās amata prasmes stiprināšanu, gatavojot kaņepju aizdaru (piešķirta kultūras zīme “Latviskais mantojums”), par uzņēmējdarbības un lauku tūrisma stiprināšanu apbalvojumu “Valmieras novada Goda pilsonis” saņems zemnieku saimniecības “Adzelvieši” saimnieki Dzidra un Jānis Grīnbergi.

Par Rūjienas pilsētas un apkārtnes vēstures pētniecību un popularizēšanu, tādējādi stiprinot lokālpatriotismu, par vēlmi un prasmi stāstīt par lepošanās vērto iedzīvotājiem saistošā veidā, esot dziesminiecei un stāstniecei, rīkojot dažādas norises, par Rūjienas kultūrvēstures saglabāšanu, uzturēšanu un popularizēšanu, par aktīvu darbību, saglabājot un attīstot kultūrmantojumu Rūjienā, apbalvojumu “Valmieras novada Goda pilsonis” saņems Rūjienas Izstāžu zāles vadītāja Līga Siliņa.

Par sirdsdarbu Ramatas pagasta feldšerpunktā, veicot ārsta palīga pienākumus gandrīz 50 gadu garumā, par nesavtīgu atbalstu Ramatas pagasta iedzīvotājiem, darba pienākumus veicot, stundas neskaitot un arī ārpus darba laika, tādējādi sniedzot cilvēkiem atbalstu un radot drošības sajūtu tad, kad tas visvairāk ir nepieciešams, par palīdzību atveseļošanās laikā jau vismaz ceturtajai ramatiešu paaudzei apbalvojumu “Valmieras novada Goda pilsonis” saņems ārsta palīgs Svetlana Vilne.

Par augstiem sasniegumiem sportā un Valmieras, Valmieras novada vārda nešanu pasaulē, vasarā izcīnot divas zelta medaļas (Eiropas U20 čempionāts vieglatlētikā 3000 m un 5000 m distancēs), kļūstot par Eiropas trīs spēļu čempioni, labojot Latvijas pieaugušo rekordus 5000 m un 5 km distancēs, vairākkārt labojot sev piederošos rekordus U20 un U23 vecuma grupās dažādās distancēs, ar savu mērķtiecību, neatlaidīgo darbu, motivāciju, augstu pašdisciplīnu, augstām darba spējām un lielu atbildības sajūtu esot paraugam ikvienam bērnam un jaunietim ceļā uz augstiem sasniegumiem sportā, apbalvojumu “Valmieras novada Gada cilvēks” saņems sportiste Agate Caune.

Par ieguldīto neatsveramo darbu palīdzības sniegšanā Ukrainai, pašai esot kara bēglei, lai Valmieras novada sniegtais atbalsts Ukrainai būtu mērķtiecīgi virzīts un sasniegtu pēc iespējas vairāk cilvēku, par ieguldījumu, Valmierā atverot Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecību Latvijas Republikā, tādējādi sniedzot plašākas iespējas realizēt projektus un piesaistīt līdzekļus, lai sniegtu palīdzību Ukrainas atjaunošanā pēc kara un valsts integrācijai Eiropas Savienībā, apbalvojumu “Valmieras novada Gada cilvēks” saņems Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas izpilddirektore un Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā vadītāja Oksana Kiriļuka (Oksana Kyryliuk).

Par ekspozīcijas “de Woldemer” jaunā stikla apjoma virs pils mūriem izbūvi un seno dzīvojamo ēku restaurēšanu, seno ēku atjaunošanu veicot pēc iespējas autentiski, bet jaunā apjoma – ar lielu pietāti pret valsts nozīmes arhitektūras pieminekli, par veiksmīgu sadarbību ar dažādām iesaistītajām pusēm, izaicinājumu pieņemšanu, seno savienojot ar moderno, un veiksmīgu realizāciju, radot mūsdienīgu būvi un restaurējot senās ēkas ar cieņu pret kultūrvēsturisko mantojumu, apbalvojumu “Valmieras novada Gada cilvēks” saņems SIA “R.K.C.F. Renesanse” valdes loceklis Raimonds Kuncevičs.

Par nenovērtējamu darbu, vadot senioru vīru kori “Baltie bērzi”, pret tā dalībniekiem izturoties ar cieņu, iedvesmojot turpināt dziedāt un sanākt kopā, kopā arī pārvarot ikdienas raizes un svinot dzīvi, par izcilu darbību, stiprinot Dziesmu un Deju svētku kustību, kordziedāšanas kultūru, par iedvesmošanu, prasmi mācīt mūziku un redzēt to kā mākslas darbu, esot skolotājai un atrodot kopīgu valodu ar dažāda vecuma mūzikas mīļiem, apbalvojumu “Valmieras novada Gada cilvēks” saņems diriģente, mūzikas pedagoģe Inga Zirne.

Par REKO Valmiera zemnieku tiešsaistes tirdziņa brīvprātīgu organizēšanu Valmierā, kas notiek reizi nedēļā, par jaunu dalībnieku piesaisti un atbalsta sniegšanu esošajiem, tā stiprinot vietējos zemniekus, dodot iespēju iedzīvotājiem tieši no Valmieras novada zemniekiem iegādāties veselīgu, Valmieras novadā augušu pārtiku, par bioloģiskās saimniecības “Mežvijas” attīstīšanu Valmieras novada Dikļu pagastā apbalvojumu “Valmieras novada Gada cilvēks” saņems zemnieku saimniecības “Mežvijas” saimniece Santa Rumba.

Apbalvojumu saņēmējiem pasniegs īpašu Valmieras novada nozīmīti. Tajā atainots Valmieras novada ģerbonis – ozols uz pakalna zelta laukā un ūdens motīvs, simbolizējot latviskumu, pamatīgumu, stabilitāti, spēku, dabas mīlestību, pēctecību un tradīcijas, tiekšanos uz izaugsmi un attīstību, dzīvību un dinamiku.

Apbalvojumi “Valmieras novada Goda pilsonis” un “Valmieras novada Gada cilvēks” pēc Valmieras novada izveides tiks pasniegti otro reizi. Iedzīvotāju iesniegtos pieteikumus apbalvojumiem vērtēja Valmieras novada pašvaldības domes apstiprināta neatkarīga komisija – Valmieras novada iedzīvotāji, dažādu jomu pārstāvji.

Pateicamies iedzīvotājiem par labajiem vārdiem, piesakot līdzcilvēkus apbalvojumiem! Katrs pieteikums apliecina sirds siltumu un atklāj stāstus par cilvēkiem, kuru paveiktais kādam nozīmē ļoti daudz.