Sveic Valmieras novada 2022. gada Dimanta pārus

Dimanta pāri 2022

Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļā svinīgā ceremonijā 28. decembrī godināja divus novada Dimanta pārus – Uldi un Viju Zēvaldus un Andri un Ritu Zigridu Liepiņus, kas kopdzīvē pavadījuši sešas brīnišķīgas desmitgades. Vēl divas ģimenes – Daci un Voldemāru Pahomovus un Filiatu un Aleksandru Repkinus –  Dzimtsarakstu nodaļas pārstāvji apciemoja un sveica viņu dzīvesvietā.

“Dimants ir visvērtīgākais un dārgākais no visiem akmeņiem. Dimants ir laimes un spēka simbols, kas atbilst 60 gadus ilgai, laimīgi nodzīvotai laulības dzīvei. Cilvēki, kuri viens otram ir veltījuši tik daudzus savas dzīves gadus, ir pelnījuši patiesu cieņu.”

Ar šādiem vārdiem pasākumu ievadīja Vija Kuģe, Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece.

Baudot svētku kūku, kopīgi tika šķetināti atmiņu pavedieni par pirmo tikšanos, par kāzu dienu ļoti aukstajā un sniegiem bagātajā decembrī pirms 60 gadiem, par darba gaitām un to, kas palīdzējis nodzīvot dzīvi kopā, arī par iecerēm, kas vēl paveicamas.

Katram pārim tika veltīts Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas māksliniecisko izpildītāju priekšnesums un īpašs novēlējums.

Mīlestības sargātos pārus sveica un vēl ilgu un laimīgu kopdzīvi vēlēja Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ieva Miķīte-Plusniņa.

Abi Dimanta pāri saņēma Latvijas Republikas jaunās laulības apliecības un Valmieras novada kalendāru 2023. gadam.

Dimanta pāru sveikšana kopīgā svinīgā norisē šogad notika pirmoreiz. Savukārt Zelta pāru godināšanas ceremonija kā tradīcija, kas aizsākta iepriekšējos gados Valmieras pilsētā, tiek turpināta arī Valmieras novadā. Decembra sākumā tika sveikti 14 novada Zelta pāri. Zelta un Dimanta pāru godināšanas mērķis ir stiprināt ģimenes un laulības lomu sabiedrībā, kā arī godāt vērtības – ģimeni un laulību.

Ar katru Dimanta pāri iepazīstināsim Valmieras novada pašvaldības informatīvā izdevuma janvāra numurā.

Foto no svinīgās ceremonijas apskatāmi šeit.

Zēvaldu pāris
Vija un Uldis Zēvaldi gredzenus mijuši 1962. gada 22. decembrī.
Abi visu mūžu nodzīvojuši un strādājuši Valmierā, Vija medicīnas jomā Valmieras slimnīcā, bet Uldis slimnīcas Neatliekamajā palīdzībā par šoferi. Iepazinās darba vietā, kad Uldis, darba pienākumus veicot, vadāja Viju uz nakts dežūrām.
Speciālas mīlestības receptes pārim nav. Jāprot sadzīvot, jāieklausās, jāpielāgojas. Jaunībā daudz strādāts, tagad abi priecājas par katru nodzīvoto dienu, cenšas katru dienu izbaudīt.
Liepiņu pāris
Rita Zigrida un Andris Liepiņi laulību reģistrēja Valmieras rajona dzimtsarakstu nodaļā pirms 60 gadiem 31.decembrī.  Abi pirmoreiz satikās Rīgā, toreiz Andris aizrāvās ar fotografēšanu un viņam izdevās pierunāt Ritu nofotografēties. Pēc vairākiem gadiem abiem bija lemts satikties atkal Valmierā un pēc neilgas draudzēšanās tika pieņemts lēmums turpmāko dzīvi iet kopīgā solī.
Andris nācis no Limbažu puses, jaunībā strādāja Rīgā, pārceļoties uz Valmieru tālākais darba mūžs aizritēja Valmieras mēbeļu kombinātā. Rita savukārt visu mūžu nostrādājusi par farmaceiti aptiekā. Abus kopā saturējis tas, ka visā kopdzīves laikā pratuši viens otram uzticēties un Andrim Ritā viss patīk – gan jaunībā, gan tagad.
Filiatas un Aleksandra Repkinu kopīgo dzīves ritējumu piepildījušas daudzpusīgas nodarbes – mīlestība uz mūziku, dejām, dziedāšanu. Arī iepazinušies abi kādā ballē. Aleksandra aizrautība ar ģitāras spēli un Filiatas dejotprieks draugu kompānijās vienmēr radīja īpašu gaisotni un arī meitā jau no mazotnes uzplauka aicinājums dejot. Sadzīvē Filiata ir izcila šuvēja, bet Aleksandrs spēka gados aizrāvies ar motokrosu.
Kas abus saturējis kopā šos gadus? Optimisms un veselīgs humors, neskatoties uz to, ka temperamenta ziņā abi ir atšķirīgi. Jaunības maksimālismā gūtā dzīves pieredze un atmiņas, nes līdzi sajūtu, ka dzīve ir piepildīta, lielās dzīves noslēpums ir katra paša rokās un nenoliedzami atrodams arī ikdienas sīkumos.
Dace un Voldemārs Pahomovi pirmoreiz satikās nejauši Bērzainē, pēc vairākiem gadiem un Voldemāra atgriešanās no dienesta armijā turpināja draudzēties un 1962. gada novembrī salaulājās Daces dzimtajā pusē Dikļos. Darba gaitas abiem pavadītas Valmierā dažādās darba vietās, Voldemārs ilgus gadus bijis autobusa šoferis, pēc tam strādājis pie elektropārvades tīkliem, ikdienā kāpjot augstu elektrības stabos.
Dace starp daudzām darba vietām ar vislielāko sirsnību atceras bērnudārzā par auklīti nostrādātos gadus un arī vēlāk izauklētos bērniņus.