Šūpoles bērniem ar kustību traucējumiem Burtniekos

Šūpoles bērniem ar kustību traucējumiem Burtniekos

Šūpoles bērniem ar kustību traucējumiem Burtniekos

Projekta pieteikums

Projekta nosaukums: Šūpoties ir feini! 

Projekta īstenošanas vieta: Parka iela 2, Burtnieki, Burtnieku pag., Valmieras nov.

Projekta pieteicējs: Dace Šulce

Īss projekta kopsavilkums: Demontēto šūpoļu vietā izvietot jaunas, bet tādas, kuras paredzētas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Projekta un tā nepieciešamības apraksts: Pašlaik Burtnieku muižas parkā nav vairāk izklaides vietas bērniem. Īstenojot šo projektu, būtu atkal no jauna izveidots šāds izklaides objekts, bet jau ar plašāku pielietojumu, t.i., derīgs visāda veida cilvēkbērniem! 

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 14 336.35 EUR

Pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējums

Iesniedzējs projektu iecerējis realizēt Parka ielā 2, kas ir Burtnieku muižas parks. Agrāko šūpoļu vietā projekts paredz jaunu šūpoļu uzstādīšanu, kas paredzētas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Projektu realizēšanas gadījumā nepieciešams pārskatīt izvēlēto šūpoļu risinājumu. Kā tas pieteikumā jau minēts, būtiski, lai uzstādītās šūpoles varētu izmantot gan cilvēki ar kustību traucējumiem, gan bez šādiem traucējumiem.

Projekta realizēšanas gadījumā nepieciešams izvēlēties arī citu šo šūpoļu atrašanās vietu. Tiktu vērtētas un ar projektu iesniedzēju, kā arī ar Burtnieku apvienības pārvaldi meklēta vienošanās par iespējamu šūpoļu uzstādīšanu pie skolas, tās iespējamajā jaunajā atrašanās vietā, vai pie Burtnieku Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra.  

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas lēmums

Komisija atbalsta projekta idejas virzību līdzdalības budžeta publiskajam balsojumam mainot sākotnējā projekta pieteikuma realizēšanas vietu no Burtnieku muižas parka uz Burtnieku Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra iekšpagalmu.