SUP vingrošana Burtnieku ezerā

Valmieras novada Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Vecates un Valmieras pagastu iedzīvotājus aicina pieteikties dalībai nodarbībās ”SUP – FIT vingrošana”, kas norisināsies Burtnieku ezerā sākot no 6. jūlija darba dienu vakaros. SUP vingrošanas nodarbībās būs iespējams apgūt prasmes, kā pareizi, izmantojot SUP dēli, attīstīt līdzsvaru, koordināciju, precizitāti un spēku, gūt ierosmi turpmākajām nodarbībām, tikties ar līdzīgi domājošiem, lai apmainītos ar pieredzi un iespējams pat vienotos par kopīgām nodarbībām nākotnē.

Galvenā SUP vingrošanas mērķauditorija ir Burtnieku apvienības pagastu iedzīvotāji.– Īpaši aicināti iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un dzīvo lauku teritorijās, kā arī maznodrošināti iedzīvotāji. Taču aicināti piedalīties arī citi interesenti, lai izveidotu divas nodarbību grupas(vietu skaits ierobežots).

Nodarbības ir piemērotas personām ar dažādu fizisko sagatavotību. Vienas nodarbības ilgums ir 90 minūtes. Nodarbībām nepieciešamais inventārs SUP dēļi, airi, glābšanas vestes, u.c. tiks nodrošināts. SUP vingrošanu organizē biedrība “Ezerkrasts AZ”.

Pieteikšanās SUP vingrošanai ir līdz 29. jūnijam, rakstot uz e-pastu: vai zvanot projekta vadītājam Valērijam Seilim, pa tālruni 26197174.

Informējam, ka ikvienam nodarbību dalībniekiem būs rakstiski jāapliecina veselības stāvokļa atbilstība paredzamajām nodarbībām un slodzei, peldētprasme un piekrišana ievērot nodarbības vadītāju noteiktos drošības noteikumus. Nodarbību laikā var tikt fotografēts. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti projekta publicitātei. Par konkrētiem nodarbību laikiem nodarbību dalībnieki saņems informāciju. Dalība nodarbībās – bez maksas.

Nodarbības tiek organizētas projekta nr. 9.2.4.2/16/I/084 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Valmieras novada Burtnieku apvienības iedzīvotājiem” ietvaros.