Strenču slimnīcas rehabilitācijas komanda uzņem viesus no slimnīcas “Ģintermuiža”

Strenču slimnīcas rehabilitācijas komanda uzņem viesus no slimnīcas “Ģintermuiža”

Trešdien, 15. februārī, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) psihiskās rehabilitācijas komanda uzņēma slimnīcas “Ģintermuiža” rehabilitācijas kolēģus. Kolēģu vidū bija fizioterapeiti, ergoterapeits, mākslu terapeiti, psihologs un stacionāra rehabilitācijas komandas vadītāja.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā dalījāmies ar pieredzi rehabilitācijas un dienas centra darba organizācijā un procesu pārvaldībā, vienlaikus uzsverot mūsu terapeitisko praksi un metožu daudzveidību pacientu rehabilitācijā, iesaistē un aktivizēšanā, izmantojot plašo Slimnīcas ārtelpu un tajā pieejamo infrastruktūru – mežu, parku, sporta laukumu un āra trenažierus, kā arī pieejamo aprīkojumu.

Kolēģus ar dienas stacionāra darbību iepazīstināja dienas stacionāra psihiatre Liene Helēna Konošonoka un dienas stacionāra vadītāja Ramona Markova. Sarunas laikā Slimnīcas speciālisti norādīja arī uz biežāk sastopamajām diagnozēm dienas stacionārā un izmantotajām metodēm.

Rehabilitācijas centra RASA vadītāja, fizioterapeite Nadežda Mieze: “Liels prieks bija uzņemt kolēģus no Jelgavas. Ģintermuižas kolēģi ir pirmie, ko uzņemam pieredzes apmaiņā tieši saistībā ar rehabilitācijas un dienas stacionāra procesiem.  Ceram, ka mūsu prakse viņiem būs noderīga ikdienas darbā.”

Informāciju sagatavoja:

Alīna Kitnere
Stratēģisko vadības procesu vadītāja
VSIA “Strenču PNS”