Strenču slimnīcas mediķi saņem Veselības ministrijas Atzinības rakstus

Strenču slimnīca apbalvojumi

5.maijā veselības ministrs Daniels Pavļuts svinīgā ceremonijā Rīgas Stradiņa universitātes Lielajā aulā pasniedza Veselības ministrijas Atzinības rakstus VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- slimnīca) 2.nodaļas virsārstam, psihiatram/narkologam Raivim Loginam par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu veselības nozarē un virsmāsai Žannai Kozlovai par izciliem sasniegumiem veselības nozarē.

Sirsnīgi pateicos par Jūsu smago darbu! Jūs vienmēr tiekat galā ar visiem izvirzītajiem uzdevumiem, tāpēc novēlu turpināt tādā pašā garā un nekad neapstāties pie tā! Paldies par to, ko darāt, es to ļoti novērtēju!

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa

Ārsts Raivis Logins, jau no COVID-19 pandēmijas pirmsākumiem, aktīvi iesaistījās COVID-19 pacientu ārstēšanā. Ārsta līdera dotības un personīgais piemērs motivēja darbiniekus nebaidīties strādāt ar COVID-19 pacientiem un potenciālajiem infekcijas pārnēsātājiem. Ārsts ir uz starpdisciplināru sadarbību vērsts un savā profesionālajā darbībā iekļauj inovatīvas un mūsdienīgas ārstniecības metodes. Aktīvi piedalās gan vietējas, gan starptautiskas nozīmes psihiatrijas nozares pasākumos, informējot sabiedrību un kolēģus par aktuāliem psihiskās veselības jautājumiem. Dr. Logins ir jauniešu auditorijas iemīļots lektors, lasot lekcijas ne tikai Strenču vidusskolā, bet arī citu pašvaldību mācību iestādēs, papildus aktīvi piedalās Eiropas struktūrfondu finansētajos projektos sabiedrības veselības veicināšanai. Ārsts ieguldījis milzīgu darbu sabiedrības veselības izglītošanā  un slimību profilaktisko pasākumu īstenošanā. Dr. Logins aktīvi iesaistās Slimnīcai nozīmīgu starptautisku un valstiska līmeņa pasākumu organizēšanā, aktīvi uzstājoties ar priekšlasījumiem un klīnisko gadījumu analīzi. Ārsts ir tik harizmātiska personība, ka daudzi topošie ārsti vēlas voluntēt kopā ar viņu, viņa vadībā, lai labāk izprastu un sagatavotos psihiatra darbam.

Nodaļas virsmāsa Žanna Kozlova Slimnīcā strādā kopš 1993.gada par psihiatrijas māsu, kopš 1999. gada ieņem nodaļas virsmāsas amatu. Covid-19 pandēmijas laikā  pārprofilētās nodaļas virsmāsa, kas aktīvi iesaistījās Covid-19 pacientu uzņemšanā specializētajā slimnīcā. Virsmāsas iesaiste Covid-19 pandēmijas laikā un tā seku novēršanā neaprobežojās tikai ar nodaļas darbu, bet arī iesaisti citu nodaļu operatīvās darbības nodrošināšanā kolēģu prombūtnes laikā. Virsmāsa aktīvi iesaistās nozares klīnisko pētījumu īstenošanā, tādējādi veicinot psihiatrijas kā nozares attīstību.  Virsmāsas Žannas prasme strādāt ar dažādu paaudžu darbiniekiem, spējas “nolasīt” pacientu vajadzības un vēlmes, ir izcilas māsas īpašības. Ar savām zināšanām, uzkrāto darba pieredzi Žanna ir paraugs visam slimnīcas ārstniecības personālam – vienmēr smaidīga, korekta, atsaucīga un atbalstoša! Sniedz ieguldījumu gan māsu palīgu izglītošanā, gan pildot mentora pienākumus māsu ievadīšanā patstāvīgā darbā. Žannas vadībā nodaļas personāls izprot vajadzību uzlabot procesus, piedalīties jaunu darbību adaptācijas procesā.

Sirsnīgi sveicam un lepojamies ar mūsu slimnīcas mediķiem, kuri līdzās vairāk nekā simts veselības nozarē strādājošiem tika sumināti par pašaizliedzību, profesionalitāti un izcilu darbu veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā.

Alīna Kitnere

Projektu vadītāja

VSIA “Strenču PNS”