Strenču slimnīcas Marijas mājā norisinās energoefektivitāti paaugstinoši būvdarbi

Marijas māja

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” energoefektivitātes paaugstināšanas darbi turpinās jau otro gadu. Aizvien aktīvi noris būvdarbi Marijas mājas energoefektivitātes paaugstināšanai un pārbūvei. Kopš 2021. gada slimnīca noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu ēku energoefektivitātes uzlabošanai.

Stratēģisko vadības procesu vadītāja Alīna Kitnere: “Vizuāli ēkas fasādei liela daļa darbu jau ir pabeigta. Šobrīd lielākā rosība norit tieši iekštelpās un uz jumta – norit starpstāvu pārsedžu nomaiņa un bojāto jumta konstrukciju remonts. Laika apstākļi gan nelutina, taču ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, lai tie neietekmētu būvniecības procesu.”

Aprēķināts, ka pēc veiktajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem Marijas mājā primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ēkā būs 18,07 MWh/gadā, kā arī aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā sasniegs 47,604 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Plānots, ka kopējās projekta izmaksas 409 331,41 EUR (t.sk. ERAF finansējums (85 %) 347 931,55 EUR un valsts budžeta finansējums (15 %) 61 399,92 EUR).

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 6. nodaļas ēkā” numurs: 4.2.1.2/20/I/006.

Informāciju sagatavoja:
Alīna Kitnere, VSIA “Strenču PNS”