Strenču slimnīcas Marijas māja iegūst jaunas aprises

Strenču PNS
Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) 2021. gada pavasarī noslēdza divus līgumus ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par divu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Kamēr stacionāra 1. nodaļas ēkā jau paspējis iedzīvoties personāls un pacienti, tikmēr aktīvs būvniecības process noris stacionāra 6.nodaļas ēkā- Marijas mājā, kura ietvaros tiek pārbūvētas iekštelpas un veikti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi.

Stratēģisko vadības procesu vadītāja A. Kitnere: “Šie ir visaptverošākie pārbūves darbi 6. nodaļas ēkā kopš Slimnīcas atvēršanas pirms 115 gadiem. Šobrīd iekštelpās aizvien norisinās demontāžas darbi. To laikā esam saskārušies arī ar pirmajiem izaicinājumiem- daļēji bojātām starpstāvu pārsedzēm un bojātu jumta konstrukciju. Vienlaikus, pateicoties labajiem laikapstākļiem, raiti norisinās ar energoefektivitāti saistītie būvdarbi. Tie sadalīti posmos, t.i. kamēr vienā ēkas plaknē tiek siltināta fasāde, otrā tiek siltināts cokols, savukārt vēl trešajā tiek mainīti un plaknē iznesti logi. Esam apmierināti ar darba tempu no sadarbības partneru puses.”

Marijas mājas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu kopumā paredzēta norobežojošo konstrukciju siltināšana, apkures sistēmas atjaunošana, logu nomaiņa, kā arī ēkas fasādes arhitektonisko detaļu vizuālā izskata atjaunošana atbilstoši vēsturiski oriģinālajai fasādei. Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi tiek īstenoti par ERAF piešķirto līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros plānots primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ēkā – 18,07 MWh/gadā, kā arī aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 47,604CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta plānotais kopējās izmaksas  EUR 404 258.73 (t.sk. ERAF finansējums (85%) EUR 257 550.00 un valsts budžeta finansējums(15%) EUR 45 450.00). Projektā ir plānotas tādas neattiecināmās izmaksas, kuras pārsniedz ES fondu finansējumu un tādas izmaksas, kuras neattiecas uz ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, bet ir nepieciešamas ēkas tehniskā un vizuālā stāvokļa kvalitatīvai nodrošināšanai.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 6. nodaļas ēkā” numurs: 4.2.1.2/20/I/006.

Alīna Kitnere

Stratēģisko vadības procesu vadītāja

VSIA “Strenču PNS”