Strenču slimnīcā viesojas kolēģi no Vīlandes

Strenču PNS Vīlandes kolēģi

17. oktobrī, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) viesojās Vīlandes rehabilitācijas centra “Rehabikeskus” vadītāja Raike Raudava un programmas mentors, supervizors Heino Nurk.

Tikšanās laikā ārzemju kolēģi dalījās Igaunijas praksē atbalsta personu apmācībai un atbalsta grupu veidošanā psihiatrijas un narkoloģijas pacientiem, vienlaikus veidojot iekļaujošu un drošu kopienu. Sarunas gaitā tika apspriestas kopēju sadarbības projektu iespējas un potenciālie sadarbības attīstības virzieni. Ārzemju kolēģi atzinīgi novērtēja Slimnīcā sniegto rehabilitācijas pakalpojumu klāstu, norādot, ka pieredzes apmaiņas tikšanās ir raisījusi jaunas sadarbības idejas, kas būtiski papildinātu psihiskās rehabilitācijas iespējas Vidzemē.

Alīna Kitnere

Stratēģisko vadības procesu vadītāja

VSIA “Strenču PNS”