Strenču slimnīca otro gadu LDDK Līdzsvara balvas laureātu pulkā

4. februārī, tiešsaistes apbalvošanas ceremonijā, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca), jau otro gadu pēc kārtas, saņēma “LDDK Līdzsvara balvu 2021”. Šogad kategorijā “Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana darba vietā”.

Slimnīcā ir nodarbināti 286 darbinieki. Mūsu praksē vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana nebūt netiek attiecināta tikai uz dzimumu līdztiesības aspektiem. Esam ieguldījuši darbu vairāku gadu garumā, lai Slimnīcas iekšējā kultūrā iedzīvinātu dažādības, vienlīdzības un integrācijas principus, kas būtu skaidri un izprotami mūsu darbiniekiem. Ieguldītais darbs un darbinieku izpratnes veicināšana ir sniegusi pievienoto vērtību mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, vienlaikus veicinājusi iekļaujošas un atbalstošas Slimnīcas iekšējās vides veidošanos, kas vērsta uz darbinieku profesionālajām kompetencēm, tajā pat laikā uz katra darbinieka unikalitāti un individuālajām īpašībām, sasniedzot Slimnīcas ilgtermiņa stratēģiskos mērķus un veidojot Slimnīcu tādu, kāda tā ir šodien. Mēs visi kopā, redzot, kā mainās slimnīcas iekšējā kultūra, esam gandarīti un pateicīgi, ka mūsu ieguldītais darbs tiek atzinīgi novērtēts arī no ārpuses.

Slimnīcas vadītāja M. Ancveriņa

Kopš 2015. gada Slimnīca savā vadības praksē uzsākusi un tagad jau ikdienā ieviesusi dažādības, vienlīdzības un integrācijas principus, tādējādi atbalstot daudzveidību un vienlīdzīgas tiesības personāla atlasē, darbinieku izaugsmē un attīstībā, vienlaikus, nekādā veidā neatbalstot vai neveicinot indivīdu diskrimināciju, balstoties uz dzimumu, rasi, reliģiju, vecumu, izcelsmi, valodu, dzimumorientāciju, invaliditāti u.c. aspektiem.

Projektu vadītāja Alīna Kitnere norāda: “Ja sabiedrībā bieži runājam tieši par sieviešu pārstāvniecību organizācijās un uzņēmumos, tad veselības aprūpē problēma ir vīriešu pārstāvniecība, kas saistās ar profesiju un atalgojuma apjoma stereotipiem, kas valda sabiedrībā. Slimnīcas ietvarā vīriešu piesaiste veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai ir izaicinoša, taču Slimnīcai palēnām izdodas palielināt vīriešu īpatsvaru kolektīvā, tādējādi līdzsvarojot kolektīvus. Slimnīca var lepoties ar savu pieeju ne tikai dzimuma perspektīvā nodrošinot vienlīdzību, dažādību un integrāciju, bet arī citos aspektos, piemēram, Slimnīcā strādā 29 darbinieki ar 1.,2.,3. grupas invaliditāti, 17 pensionāri un 1 represēta persona, dažādu tautību pārstāvji, dažādu paaudžu pārstāvji. Slimnīcai ir svarīga darbinieku veiksmīga mijiedarbība, ko pastiprina mērķtiecīgi segmentēta un vienlīdzīga komunikācijas pieeja.”

2020. gadā Slimnīcas vadība parakstīja labas gribas memorandu dažādības veicināšanas un vadības atbalstam Latvijas uzņēmumos, organizācijās un institūcijās, līdz ar to apņēmās savā praksē īstenot dažādības vadību. 2020. gadā Slimnīca saņēma “Dažādībā ir spēks!” apbalvojumu kategorijā “Mūsu principi”. 2021. gadā Slimnīca saņēma savu pirmo LDDK Līdzsvara balvu kategorijā “Atbalsts darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam”.

LDDK konkursu rīko jau otro gadu, lai izceltu tos darba devējus, kuri īpašu uzmanību veltījuši savu darbinieku darba un privātās dzīves līdzsvara sekmēšanai. Pagājušajā gadā “LDDK Līdzsvara balvu 2020” 4 nominācijās saņēma VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, PSIA “Ventspils reiss”, SIA “Wunder Latvia” un AS “Sadales tīkls”.

Alīna Kitnere, projektu vadītāja, VSIA “Strenču PNS”