Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas ārsts dr. Raivis Logins dodas uz konferenci Zviedrijā

Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas ārsts dr. Raivis Logins dodas uz konferenci Zviedrijā

No 24. maija līdz 26. maijam, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ārsts dr. Raivis Logins piedalījās 17. NACT Ziemeļvalstu asociācijas elektrokonvulsīvās terapijas speciālistiem rīkotajā konferencē, kas norisinājās Zviedrijā, Malmē.

Konferences pamata tēma šogad bija “Droša elektrokonvulsīvās terapijas pielietošana psihiatrijas praksē”, kurā trīs dienu laikā dažādu jomu eksperti apsprieda būtiskākās tendences.

Konferences programmā bija iekļauts daudzveidīgs tēmu klāsts, kur tika aplūkoti temati par elektrokonvulsīvās terapijas informēšanu un izglītošanu pacientu un sabiedrības lokā, tika apspriestas arī stigmu un aizspriedumu mazināšanas iespējas. Konferencei turpinoties, norisinājās lekcijas par kardiovaskulāro risku izvērtēšanu, konstatēšanu un novēršanu. Tika pacelti arī tādi aspekti kā – vai elektrokonvulsīvās terapijas asociētie ilgtermiņa kognitīvie riski ir objektīvi, kā arī par elektrokonvulsīvās terapijas ētiskajiem apsvērumiem un indikācijām pielietošanai bērnu psihiatrijā, grūtniecības laikā un pozitīvajiem efektiem uz CNS neironālā līmeni.

Pēc apmeklētās konferences dr. Raivis Logins norāda: “Ceru, ka drīzumā iesim ziemeļu kolēģu pēdās, kur elektrokonvulsīvā terapija ir daļa no standarta terapijas pie attiecīgām psihiskām saslimšanām. Pētījumi arvien vairāk akcentē, ka elektrokonvulsīvā terapija ir droša un efektīva metode psihisku traucējumu ārstēšanā.”

Informāciju sagatavoja
Alise Seile
Sabiedrisko attiecību speciāliste
VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”