Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas ārsti dr. Raivis Logins un dr. Edvīns Krastiņš dodas uz kongresu Spānijā

No 7. oktobra līdz 10. oktobrim, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) ārsti dr. Raivis Logins un dr. Edvīns Krastiņš piedalījās ECNP kongresā, kas norisinājās Spānijā, Barselonā.

ECNP kongresā ārsti iepazinās ar novitātēm dažādās psihiatrijas jomās, psihisko slimību ārstēšanā ar akcentu uz ilgtermiņa uzturošo terapiju, kā arī ilgstošas darbības medikamentiem.

Kā ārsti norāda – diskusijas raisīja jaunākie pētījumi un klīniskie dati par psihodēlisko vielu pielietošanu psihisko slimību (galvenokārt rekurentu depresīvu traucējumu) ārstēšanā. Domas starp nozares speciālistiem dalījās, un kā galvenais stūrakmens bija psihodēliskā efekta (a.k.a “tripa”) akūtās sekas un ilgtermiņa ietekme uz CNS. Būtiski jautājumi bija arī par juridiskiem un ētiskiem aspektiem šādai terapijai.

Pēc apmeklētās konferences dr. Raivis Logins norāda: “Attīstoties e-tehnoloģijām medicīnā, arī psihiatrija ir viena no jomām, kur drīz varētu ieviest gan diagnostiskus, gan terapeitiskus algoritmus, kas palīdzētu speciālistiem labāk diferencēt sarežģītākus klīniskos gadījumus, kā arī tie dotu savu artavu terapijas procesā (caur dažādām interaktīvām aplikācijām un programmām). Attīstoties attēla diagnostikas metodēm būs iespējams labāk, objektīvāk izvērtēt gan psihisko traucējumu radītas izmaiņas CNS, gan novērtēt medikamentu un ārstniecisko procedūru efektivitāti tiešajā laikā. Tiek veidotas globālas datu bāzes, sadarbojoties klīnicistiem un radiologiem, meklējot jau agrīnas psihisko slimību pazīmes CNS.”

Alise Seile

Sabiedrisko attiecību speciāliste

VSIA “Strenču PNS”