Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā norisinājās grupu dzīvokļu atbalsta personāla seminārs

Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā norisinājās grupu dzīvokļu atbalsta personāla seminārs

19. aprīlī VSIA “Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā” (turpmāk – slimnīca) norisinājās seminārs “Darbs ar klientiem ar psihiatriskā spektra traucējumiem” Vidzemes grupu dzīvokļu atbalsta personālam.

Psihiskās veselības aprūpes saskarsme balstās uz vispārpieņemtām saskarsmes likumsakarībām, taču aprūpes personālam jāņem vērā pacientu/ klientu psihisko traucējumu specifika un jāveido pozitīva saskarsme ar pacientu/ klientu. Jāizrāda interese par pacienta/ klienta vajadzībām, velmēm un uzskatiem, ieinteresētību. problēmas risināšanā. Lai nodrošinātu iepriekš minētos saskarsmes pamatprincipus,  jāveido izpratne par psihiska spektra traucējumiem un to īpatnībām, vienlaikus izceļot pielāgotu komunikācijas modeli.

Semināra laikā bija iespējams iepazīties ar dažādām psihiskai veselībai saistošām tēmām. Pasākuma gaitā Inga Bauska iepazīstināja ar tēmu “Slimību izpausmju un uzvedības biežākās īpatnības pacientiem ar noteiktām diagnožu grupām”. Savukārt kapelāns Andris Reiters uzrunāja klausītājus ar lekciju “10 pamatemocijas, to izpratne”. Turpinot plašo aspektu izklāstu, ārste – psihiatre dr. Ieva Everte prezentēja tēmu “Pirmsagresijas pazīmes”.  Ārsts – narkologs dr. Edvīns Krastiņš iepazīstināja ar “Komunikāciju ar agresīviem un iereibušiem cilvēkiem”. Sertificētas fizioterapeites Alise Janševska un Zanda Amoliņa prezentēja “Darbinieka pašsaglabāšanās un emocionālā higiēna caur fiziskām aktivitātēm”. Noslēdzot semināru, uz praktisko daļu slimnīcas nodaļās aicināja slimnīcas galvenā māsa Inga Šarova.

Semināra mērķis bija caur psihiatrijas perspektīvu, sniegt paplašinātas zināšanas sociālās aprūpes iestāžu komandām darbam ar klientiem ar psihiska spektra traucējumiem, vienlaikus sniedzot metodoloģiju preventīvai rīcībai klientu akūtas veselības stāvokļa izmaiņu gadījumos.

Informāciju sagatavoja:
Alise Seile, VSIA “Strenču PNS”