Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcas speciālistu dalība Sabiedrības integrācijas fonda organizētajās mācībās “Dažādības mentoru programma”

No 3. oktobra līdz 10. novembrim VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) projektu vadītāja Ilona Rāviete un sabiedrisko attiecību speciāliste Alise Seile piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda organizētajās mācībās “Dažādības mentoru programma”.

No 3. oktobra līdz 10. novembrim VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) projektu vadītāja Ilona Rāviete un sabiedrisko attiecību speciāliste Alise Seile piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda organizētajās mācībās “Dažādības mentoru programma”.

Kaut arī pētījumu dati liecina, ka Latvijā izpratne par dažādību pieaug, darba tirgus joprojām nav pietiekoši iekļaujošs pret dažādām cilvēku grupām. Saskaņā ar ekspertu secinājumiem daudziem darba devējiem Latvijā trūkst izpratnes, kā sekmīgi integrēt dažādības vadības principus savā ikdienas darbā. 

Mentoru programma ir unikāla iniciatīva dažādības jomā Latvijā, jo Slimnīcas speciālistēm bija iespēja ne tikai paplašināt savas zināšanas, bet arī radīt konkrētu risinājumu  Slimnīcas darba vietai, proti, izstrādāt iekšējo mācību programmu darbiniekiem. Šajā procesā bija iespēja sadarboties gan ar pieredzējušiem ekspertiem, gan citu organizāciju pārstāvjiem un pārējiem programmas dalībniekiem.

Projektu vadītāja Ilona Rāviete norāda:

“Dažādības vadība ir ļoti būtisks darba vidi veidojošs aspektu kopums. Dalība Dažādības mentoru programmā sniedza iespēju iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas dažādības vadības pilnveidošanā un arī par to, ko tā organizācijai var dot. Dažādības un vienlīdzības iekļaušana ikdienas darba procesos un komunikācijā, darbinieku izpratnes vairošana par to, kas ir dažādība, kā tā izpaužas, rezultējas ar organizācijas labākiem darbības rādītājiem, aktīvāku inovāciju ieviešanu, darbinieku iesaisti dažādos procesos un kopumā – tas ietekmē mūsu visu dzīves kvalitāti. Mācību procesā ar mentoru atbalstu, ar citu Latvijas uzņēmumu pieredzes stāstu ierosmēm, tika izveidota Dažādības iniciatīva Strenču slimnīcas dažādības vadībai 2024.gadam. Galvenais iniciatīvas mērķis ir vairot Slimnīcas kolektīva izpratni par dažādības aspektiem, ko centīsimies panākt ar vairāku pasākumu ciklu.”

Alise Seile

Sabiedrisko attiecību speciāliste

VSIA “Strenču PNS”