Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca pievienojas sociālajai iniciatīvai “Misija Nulle”

20. oktobrī, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” pievienojās drošības entuziastu kustībai “Misija Nulle”. Iniciatīvas mērķis – apvienot šajā kustībā darba devējus, kuri nodarbina vismaz 50% jeb aptuveni 400 tūkstoši strādājošo Latvijā. Šobrīd iniciatīva aptver apmēram 5% jeb 1/10 daļu no mērķa.

Iniciatīva “Misija Nulle” nosprauž vienotu mērķi – padarīt veselību un drošību par uzņēmuma prioritārajām vērtībām gan ikvienā pamatdarbības posmā, gan mijiedarbībā ar sabiedrību, mazinot darbā un ar to saistīto ārējo apstākļu rezultātā bojāgājušo skaitu, būtiski samazinot arī nelaimes gadījumu skaitu darba vietās, tiecoties uz nulli un preventīvi ieviešot pasākumus darbinieku veselības aizsardzībai un saglabāšanai.

Pasākuma laikā arī Slimnīcas pārstāves – projektu vadītāja Ilona Rāviete un sabiedrisko attiecību speciāliste Alise Seile dalījās pieredzē par to, kā fiziskā kustība ietekmē psihisko veselību.

Projektu vadītāja I. Rāviete pēc pasākuma pauž viedokli: “Dalība iniciatīvā “Misija Nulle” ir iespēja mācīties, praktiski izmantot iegūtās zināšanas un arī dalīties zināšanās, pieredzē ar līdzīgi domājošajiem. Slimnīcas darbā nozīmīgākā vērtība ir cilvēks – darbinieks, līdz ar to ir nepieciešams apņemties augstus un būtiskus mērķus darbinieku drošībai, veselībai un dzīvībai, lai varētu īstenot praksē darbības un rīcības, lai mērķus sasniegtu. Darba aizsardzības jautājumi vienmēr būs aktuāli un tie secīgi  veido drošu darba vidi un arī veselības aprūpi.”

Misija Nulle ar stingru pārliecību iestājas par drošu, veselīgu, ilgtspējīgu Latviju un tās cilvēkiem – veselība un drošība sākas ar mums!

Alise Seile
Sabiedrisko attiecību speciāliste
VSIA “Strenču PNS”