Strenču PNS uzņem HOPE pieredzes apmaiņas programmas dalībnieku no Dānijas

Pēc 2 gadu pārtraukuma VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk-Slimnīca) uzņem starptautiskās pieredzes apmaiņas programmas “HOPE” dalībnieku, Centrāldānijas telemedicīnas un televeselības centra vecāko speciālistu Klausu Beku Jeppesenu.

Mūsu ilggadējā dalība pieredzes apmaiņas programmā HOPE sniedz mums iespēju redzēt citu Eiropas valstu pieredzi visos iespējamos Slimnīcas vadības, pamatdarbības un atbalsta procesos, kas, savukārt, ļauj mums šo pieredzi ieviest ikdienas darbā.

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa

Vizītes laikā speciālists iepazinās ar Slimnīcas struktūru, darbību, nākotnes plāniem, kā arī ar tieši psihiatrijas jomai raksturīgajiem digitālajiem risinājumiem, kas nodrošina pacientu drošību, operatīvu procesu norisi un informācijas apriti, vienlaikus arī pakalpojumu kvalitāti. Speciālists klātienē apmeklēja Slimnīcas stacionāra nodaļas, rehabilitācijas centru un psihiatriskās rehabilitācijas dienas stacionāru un aptieku.

Dienas noslēgumā speciālists atzinīgi novērtēja plašo Slimnīcas pakalpojumu klāstu, rehabilitācijas iespējas un personāla darbu. Atzinīgi tika novērtēts arī Slimnīcas ieguldījums un aktīvā iesaiste digitalizācijas un telemedicīnas attīstībā.

Šogad aprit jau ceturtais gads kopš Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca uzņem ārvalstu speciālistus HOPE (Eiropas slimnīcu un veselības aprūpes federācijas) pieredzes apmaiņas programmas ietvaros. Programmas galvenais mērķis ir dalīties pieredzē un veicināt zināšanu mijiedarbību un pārnesi starp medicīnas jomā strādājošiem speciālistiem no visas Eiropas. Pēdējos gadus liels uzsvars ir tieši uz pierādījumos balstītu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu.

Alīna Kitnere, Projektu vadītāja

VSIA “Strenču PNS”

Attēlā no kreisās: Slimnīcas galvenā māsa Inga Šarova, projektu vadītāja Alīna Kitnere, Centrāldānijas telemedicīnas un televeselības centra vecākais speciālists Klaus Beks Jeppesens, 2. nodaļas virsārsts, ārsts psihiatrs/narkologs Raivis Logins.