Strenču pilsētā no 1. jūlija ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošinās SIA “Valmieras ūdens”

Valmieras novada pašvaldības 2024. gada 30. maija domes sēdē tika pieņemts lēmums par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja maiņu Strenču pilsētā – turpmāk to nodrošinās SIA “Valmieras ūdens”, sniedzot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu šajā administratīvajā teritorijā, izmantojot esošās ūdenssaimniecības komunikāciju sistēmas. 

 Līdz šim ūdenssaimniecības pakalpojumu Strenču pilsētā nodrošināja Valmieras novada pašvaldības Strenču apvienības pārvalde. Saskaņā ar domes lēmumu Valmieras novada pašvaldība palielināja SIA “Valmieras ūdens” pamatkapitālu ar kustamas un nekustamas mantas vienībām, kas tiek izmantotas ūdenssainiecības pakalpojumu nodrošināšanai Strenču pilsētā. Pieņemot šo lēmumu, turpinās pēc Administratīvi teritoriālās reformas uzsāktā ūdenssaimniecības pakalpojumu reorganizācija, pakāpenski pašvaldības kapitālsabiedrībām no pārvaldēm pārņemot iepriekšminēto pakalpojumu nodrošināšanu.

Ņemot vērā izmaiņas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošināšanas kārtībā, iedzīvotāji aicināti līdz 30. jūnijam nodot skaitītāju rādījumus, kā līdz šim Strenču apvienības pārvaldei. Saistībā ar iepriekšminētajām pārmaiņām namīpašniekiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem uz pilnvaras pamata nepieciešamsa noslēgt līgumu ar SIA “Valmieras ūdens” par centralizēti piegādātā dzeramā ūdens saņemšanu un notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijas sistēmā. Iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja sakārtot nepieciešamo dokumentāciju attiecīgi:

  • 27. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 18.00 un 28. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00 Strenču valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 7, Strenčos;
  • darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 SIA “Valmieras ūdens” birojā Rūpniecības ielā 50, Valmierā, Klientu apkalpošanas daļā,

Jāatzīmē, ka no 2024. gada 1. jūlija Strenču pilsētas iedzīvotājiem tiks piemērots SIA “Valmieras ūdens” apstiprinātais ūdenssaimniecības tarifs par dzeramā ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu.

Kopāt.sk. ūdensapgādes pakalpojumu kompleksais tarifst.sk. kanalizācijas pakalpojumu kompleksais tarifs
Spēkā esošais tarifs Strenču pilsētā līdz 30.06.2024.
2.641.101.54
Tarifs EUR/m3 (bez PVN) no 01.07.2024.
2.331.051.28