Strenču novadā īsteno projektus ģimenes ārstu pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Sedā un Plāņos

Lai uzlabotu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un tehnisko nodrošinājumu, Strenču novadā tiek īstenoti Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēti projekti, kas paredz infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu Nātras Ingas ģimenes ārsta prakses vietā Sporta ielā 4-30, Sedā un Ineses Veršelo ģimenes ārsta prakses vietā Skolas ielā 2, Plāņos, Plāņu pagastā.

Nātras Ingas ģimenes ārsta prakses vietā Sporta ielā 4-30, Sedā projekta “Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Sedas pilsētas ģimenes ārsta praksē” Nr. 9.3.2.0/20/A/047 ietvaros plānots iegādāties jaunu medicīnisko tehnoloģiju un iekārtas. Projekta kopējās izmaksas plānotas 4080,00 euro, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir 3468,00 euro, valsts budžeta finansējums ir 367,20 euro, pašvaldības budžeta finansējums ir 244,80 euro.

Ineses Veršelo ģimenes ārsta prakses vietā Skolas ielā 2, Plāņos, Plāņu pagastā projekta “Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Plāņu pagasta ģimenes ārsta praksē” Nr. 9.3.2.0/20/A/048 plānots iegādāties jaunu medicīnisko tehnoloģiju un iekārtas, skapi pacientu kartiņām un portatīvo datoru. Projekta kopējās izmaksas plānotas 8160,00 euro, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir 6936,00 euro, valsts budžeta finansējums ir 734,40 euro, pašvaldības budžeta finansējums ir 489,60 euro.

Projekti tiek realizēti darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros.

Zaiga Auniņa, Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja