Strenčos Trikātas un Pulkveža Brieža ielu posmos veikta ietves izbūve

ietve Strenčos

Lai uzlabotu satiksmes organizāciju un nodrošinātu ērtu un drošu gājēju pārvietošanos Strenču pilsētā veikta ietves pārbūve Trikātas ielā posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Slimnīcas ielai un veikta gājēju ietves izbūve Pulkveža Brieža ielā posmā no Trikātas ielas līdz Beverīnas ielai.

Pulkveža Brieža ielas posmā veikta arī asfaltbetona dilumkārtas frēzēšana un atjaunošana. Pārbūvētas arī nobrauktuves uz īpašumiem, sakārtota lietus atvade no ielu brauktuvēm.

Šo Valmieras novada pašvaldības investīciju projektu īstenot uzsāka 2023. gadā. Pārbūves darbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veic SIA “Tur Tas”. Būvdarbu izmaksas: 203 128,47 EUR ar PVN.