Stiprināta VARAM un SIA “ZAAO” sadarbība

VARAM vizīte ZAAO

15. maijā SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā centrā “Daibe” viesojās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (VARAM) Māris Sprindžuks, lai iepazītos ar SIA “ZAAO” darbību, investīcijām 2021.-2023. gadam, kā arī diskutētu par atkritumu apsaimniekošanas nozares izaicinājumiem un attīstību.

Tikšanās laikā M. Sprindžuks uzsvēra, ka Latvijā atkritumu apsaimniekošanas nozare ir lielu izaicinājumu priekšā, mums jāsper milzīgi soļi aprites ekonomikas virzienā, lai sasniegtu attīstītās Eiropas valstis. Tāpēc viņš ļoti pozitīvi vērtē SIA “ZAAO” darbību un filozofiju – uzņemties iniciatīvu, radīt jaunas idejas un virzīties uz priekšu atkritumu apsaimniekošanas procesos.

SIA “ZAAO” Valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis iepazīstināja ar SIA “ZAAO” uzsāktajiem 13 investīciju projektiem, kurus plānots īstenot 2023. gadā ar kopējiem ieguldījumiem vairāk nekā 16 miljonu eiro. G. Kukainis arī iezīmēja galvenos esošos nozares izaicinājumus – reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrāde, kura sagatavošanai traucē valsts neapstiprinātie normatīvie akti, trūkstošais valsts regulējums dalītai bioloģisko atkritumu vākšanai, cilvēku mazais apdzīvotības blīvums Latvijas teritorijā, kas ievērojami apgrūtina atkritumu pārstrādi un apsaimniekošanu reģionos, ar ko jārēķinās izstrādājot normatīvos aktus, vai plānojot kopējo nozares attīstību un finansējumu.

Tikšanās laikā Māris Sprindžuks un citi VARAM pārstāvji devās arī izbraukumā pa atkritumu poligonu, apsekojot daļu no SIA “ZAAO” aktuālajiem investīciju projektiem. Ministrs, ieklausoties nozares aktualitātēs, uzsvēra, ka politiķiem svarīgi ieklausīties nozares pārstāvjos, lai nākotnē pieņemtu atbilstošus lēmumus tās attīstībai. Tika sperti soļi turpmākajai sadarbībai starp nozares un ministrijas pārstāvjiem.

Informāciju sagatavoja: Dina Lukaševiča-Lāce

Digitālās komunikācijas speciāliste