Stādīsim “Glika ozolus” pie baznīcām!

ozols

Atzīmējot reformācijas piecsimtgadi Latvijā un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) simto dzimšanas dienu, šogad pie Latvijas baznīcām tiek stādīti ozoli. Tie izaudzēti no vācu mācītāja Ernsta Glika (1652–1705), pirms vairāk nekā 300 gadiem stādīto ozolu zīlēm.

Godinot šos divus kristiešiem svarīgos notikumus, arī Valmieras novada evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes ir aicinātas atsaukties un iesaistīties LELB jubilejas gada projektos, iestādot “Glika ozolus” pie baznīcām vai draudžu mājām.

Valmieras novada pašvaldība ir uzrunājusi visus Valmieras novada LELB draudžu pārstāvjus atbalstīt šo ideju. Ozolu stādīšana pie Valmieras novada baznīcām notiks septembrī, aicināti piedalīties arī iedzīvotāji. Pašvaldība sarūpēs ozolu stādus, kas izaudzēti Jelgavas kokaudzētavā. Dosim vietu “Glika ozoliem” un stiprināsim vietējo kopienu, iesaistot to stādīšanas pasākumos!

Ernsts Gliks bija vācu luterāņu mācītājs, izglītības darbinieks un pirmais Bībeles tulkotājs latviešu valodā. Par piemiņu paveiktajam darbam, Ernsts Gliks Alūksnē, mācītājmuižas parkā iestādīja divus ozolus – “Glika ozolus”, kas zaļo vēl šodien.