Sporta klasē turpinās mācības

Novembra izskaņā Valmieras 2.vidusskolas sporta klasē viesojās sporta psiholoģijas speciālists Guntis Jansons. Sporta psiholoģija ir svarīgs virziens jauno sportistu profesionālajā izaugsmē. Skolēni apguva tādas tēmas kā psiholoģiskā sagatavotība sportā, motivācija un uzvarētāja domāšana.

Jau informējām, ka šajā mācību gadā Valmierā atvērta Sporta klase, tā izveidota sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju kā specializētais kurss vidusskolēniem “Sports un veselība”. Mācības šajā kursā, kas norisinās Valmieras 2.vidusskolā un Valmieras Sporta skolā, sākuši 15 enerģiski skolēni.

Specializētais kurss “Sports un veselība” ir paredzēts skolēniem, kuri ieguvuši pamatizglītību un vēlas saistīt savu dzīvi ar sporta jomu. Šis kurss ir lieliski piemērots skolēniem, kuri jau profesionāli nodarbojas ar sportu, kā arī tiem, kuri vēlas padziļināti apgūt sporta jomas specifiku un pamatzināšanas, kas nepieciešamas šīs jomas pārstāvjiem. Mācību process ir organizēts tā, lai skolēni varētu piedalīties rīta treniņos, sacensībās vai doties uz kādu no treniņu nometnēm, apvienojot to ar pilnvērtīgu iesaisti mācību procesā.

Projekta mērķis ir nodrošināt perspektīvajiem augstu sasniegumu sportistiem izcilas mācību–treniņu iespējas, vispārējās vidējās izglītības mācību programmu apvienojot ar sporta programmu. Tādējādi veicināta sportistu konkurētspēja Latvijā un pasaulē, vienlaikus nodrošinot iespēju iegūt teicamu vidējo izglītību un sportistu treniņu un sacensību grafikam pielāgotu mācību procesu.

Iestājoties Valmieras 2.vidusskolas 10.klasē (padziļinātā sporta programmā), jaunieši kļuvuši arī par Valmieras Sporta skolas vai Bertānu Valmieras basketbola skolas audzēkņiem. Tādējādi, absolvējot vidusskolu, būs iegūts vispārējās vidējās izglītības atestāts un profesionālās ievirzes diploms attiecīgajā sporta veidā.

Pieteikties mācībām tika aicināti jaunieši, kuri pārstāv peldēšanas, badmintona, vieglatlētikas, orientēšanās, BMX riteņbraukšanas sportu, kā arī florbolu, basketbolu, futbolu vai hokeju.

Programmā “Sports un veselība” iekļauti tādi mācību priekšmeti, kas sagatavo vidusskolēnus studijām sporta un veselības jomā – fizioterapijā un rehabilitācijā, pedagoģijā, uztura zinātnē, ārstniecības nozarē u.c. Programmas saturā iekļauti specializētie kursi, kas sniedz zināšanas anatomijā un fizioloģijā, treniņu–sporta teorijā, psiholoģijā, pakalpojumu un sporta mārketingā, nodarbību un pasākumu organizēšanā u.c.