Sporta klase aizvadījusi 1.semestri

21.decembrī Valmieras 2.vidusskolas sporta klase aizvadīja savu pirmo klases eglīti, atzīmējot arī 1.semestra noslēgumu. 1.semestris bija liels pārbaudījums jaunās sporta klases audzēkņiem, apgūstot tādus specializētos mācību priekšmetus kā anatomija, sporta nodarbību plānošana un vadīšana, vispārējā fiziskā sagatavotība u.c., tomēr skolēni ar visu ir tikuši galā ļoti labi.

1.semestris daudziem bija adaptācijas periods jaunā skolā un jaunā kolektīvā. Skolēni atzina, ka Valmieras 2.vidusskolā jūtas ļoti labi un ir apmierināti ar skolas vadību un mācību procesu. Neizpalika panākumu atzīmēšana ne tikai sportā, bet arī mācībās, jo vairāki skolēni saņēma atzinības rakstus par labiem un teicamiem sasniegumiem mācību darbā: Ņikita Cepeļevs, Martins Edvards Rusmanis, Kerija Aleksandra Fjodorova, Krista Stūre un Sanda Lapiņa. Kristai Stūrei un Ņikitam Cepeļevam par teicamām sekmēm tika piešķirta Valmieras novada pašvaldības stipendija. Priecājamies arī par klases audzēkņu sasniegumiem sporta jomā. Ir iegūtas godalgotas vietas dažāda mēroga sacensībās.

Ziemassvētku priekšvakarā kā jau Sporta klasei pienākas klases stunda notika sportiskā garā – Baiļu slēpošanas trasē. Kopā pavadot laiku neformālā atmosfērā, bija iespēja kavēties atmiņās, atceroties pagājušā gada spilgtākos brīžus, un runāt par 2.semestra mērķiem pie ugunskura un siltas tējas vigvamā.

Paldies visiem sporta klases skolēniem par spēju veiksmīgi apvienot mācības un aktīvu treniņu procesu!

Informāciju sagatavoja:
Ventis Beķeris