Sporta iespējas Strenču slimnīcas teritorijā

Kustība un sportiskas aktivitātes ir svarīgs priekšnoteikums garīgai labsajūtai un fiziskās veselības stiprināšanai, tāpēc VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” aicina ikvienu novada iedzīvotāju izmantot Slimnīcas teritorijā esošo sporta infrastruktūru. Apmeklētājiem brīvi pieejams universālais sporta laukums, kas ir piemērots tenisa, badmintona, volejbola un basketbola spēlēm. Laukums aprīkots ar sintētisko segumu, kas ir ļoti patīkams un draudzīgs sportotāju locītavām sportošanas laikā. Savukārt 2020. gada nogalē sporta laukuma pieguļošā teritorijā izveidots multifunkcionālo āra trenažieru laukums, kurā pieejami 14 dažādas funkcionalitātes āra trenažieri, ko iespējams izmantot gan profesionāli, gan arī iesācēju līmenī. Infrastruktūras papildinājums īstenots par Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas budžeta līdzekļiem.

Esot praktiskiem, apzinīgiem un atvērtiem, universālā sporta laukuma un āra trenažieru izmantošana Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas pacientiem tiek organizēta lielākoties darba dienās – dienas pirmajā pusē vai agrā pēcpusdienā, savukārt iedzīvotājiem infrastruktūra pieejama darba dienu pēcpusdienās, vakaros un brīvdienās. Sporta laukuma teritorijā tiek nodrošināta videonovērošana.

Laukuma apmeklētāji aicināti ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Projekts “Universāla sporta laukuma ierīkošana Strenčos” īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzījusi biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” www.zgauja.lv.

Informācija par projekta īstenošanu un sporta laukuma lietošanu pieejama VSIA “Strenču psihoneiroloģiskās slimnīca”  mājaslapas sadaļā – Projekti www.strencupns.lv

Projekta attiecināmās izmaksas ir 29 960,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 2964,00 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un VSIA “Strenču PNS” līdzfinansējums 2996,00 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām. Neattiecināmās izmaksas (VSIA “Strenču PNS” līdzfinansējums) – 2812,04 EUR. Kopējās izmaksas veido 56 772,04 EUR.

Alīna Kitnere,

Projektu vadītāja

VSIA “Strenču PNS”

________________________________________________________________________

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm