Spāru svētki Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra sporta zālei

VGV-AC spāru svētki

19. jūlijā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centrs svinēja sporta zāles spāru svētkus, tā atzīmējot nozīmīga būvniecības posma noslēgšanos ēkai sasniedzot augstāko punktu. 

2022. gada 6. decembrī topošās sporta zāles sienā tika iebūvēta kapsula ar laika liecībām un vēstījumu nākamajām paaudzēm. Kopš šī notikuma ir pagājis vairāk nekā pus gads, kad jau var skaidri manīt ēkas aprises. Pašlaik ir uzbūvētas ēkas nesošās konstrukcijas – sienas un uzslietas jumta spāres, ieklāta jumta membrāna, izveidotas durvju ailes, ir veikta grīdas betonēšana, kā arī iekšējo komunikāciju izbūve. Sākta logu ievietošana un ēkas siltināšana. Šobrīd pabeigti 70% no āra teritorijas labiekārtošanas darbiem.

Drīzumā plānots veikt jumta seguma uzlikšanu, notiks ārējās un iekšējās apdares darbi un lifta uzstādīšana. Viens no noslēdzošajiem darbiem ir speciāli sportam paredzēta grīdas seguma ieklāšana. 

Ar spāru svētkiem simboliski atzīmējam un novērtējam līdz šim padarīto skolas sporta zāles būvniecībā, un pasakāmies visiem būvniecības procesā iesaistītajiem par ieguldīto darbu. Uzsākot nākamo būvniecības posmu, sapnis par pašiem savu sporta zāli, kas pielāgota bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām, kļūst arvien īstāks un taustāmāks,

par būvniecības progresu priecājas Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra direktore Iveta Kļaviņa.

Sporta zālē varēs nodrošināt mācību priekšmeta “Sports un veselība” un sporta interešu izglītības programmu īstenošanu, sporta pasākumu organizēšanu, kā arī aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu. Sporta zālē būs arī aprīkojums izglītojamo ar speciālām vajadzībām fiziskai rehabilitācijai. Projekts ietver arī āra teritorijas labiekārtošanu, kur ierīkos atpūtas zonu ar rotaļu un aktivitāšu elementiem. 

Kopējās projekta “Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – sporta zāles būvniecība Leona Paegles ielā 5, Valmierā” izmaksas ir 2 100 552,70 EUR, tajā skaitā Valsts budžeta finansējums 1 757 979,16 EUR, Valmiera novada pašvaldības līdzfinansējums 342 573, 54 EUR. Būvdarbus veic SIA “Ekers”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Akorda”. 

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs ir lielākā speciālās izglītības iestāde Vidzemē un otra lielākā šāda veida izglītības iestāde Latvijā. Skolā mācās 279 izglītojamie, tajā skaitā 94 audzēkņi apgūst speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram ir arī būtiska nozīme bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanā, jo tā ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas nodrošina pēctecīgu speciālo izglītību – no pirmsskolas līdz vidējai izglītībai. 2023.gada 1.septembrī Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs paplašināsies, tai pievienos Ziemeļvidzemes pamatskolu, saglabājot tās līdzšinējo mācību programmu īstenošanas vietu Vaidavā.

FOTO