Soli pa solim uzzini par līdzdalības budžetu!

Līdzdalības budžets ir iespēja iedzīvotājiem tiešā veidā ieteikt ļoti konkrētas novada infrastruktūras attīstības vajadzības, savukārt pašvaldībai – ar balsojuma aptaujas palīdzību īstenot tās idejas, kas risina iedzīvotājiem visaktuālākās vajadzības. Pirmdien, 15. augustā, plkst. 17.00 Valmieras novada pašvaldība aicina Valmieras novada iedzīvotājus piedalīties tiešsaistes apmācībās “Līdzdalības budžets: soli pa solim”.

Saite uz tiešsaistes apmācībām: meet.google.com/bhp-sxnc-nqt

Apmācībās Valmieras novada pašvaldības pārstāvji iepazīstinās ar iedzīvotāju līdzdalības budžeta 2022. gada konkursu, skaidrojot tā būtību, norisi un pieteikuma sagatavošanu. Sniegs ieskatu par projektu ieviešanu: kā notiek pašvaldības projektu ieviešana no idejas līdz rezultātam.

2022. gada Valmieras novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu konkurss paredz konkursā apstiprināta viena līdz trīs projektu ieviešanu, kuru kopējās izmaksas ir 10 000 līdz 30 000 eiro. Kopējais 2022. gadā aktivitātei pieejamais Valmieras novada pašvaldības finansējums ir 30 000 eiro. Projekta idejas pieteikumu iesniedz iedzīvotāju grupa vai biedrība. Pašvaldības izveidota komisija izvirza, kuri projekti ir nododami tālāk publiskai iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par projektu aktualitāti. Pēc iedzīvotāju balsojuma, vērtējot projektu realizēšanas iespējas un iespēju iekļauties kopējā pieejamajā summā, komisija pieņems lēmumu par konkursā atbalstāmā viena, divu vai trīs projektu ieviešanu. Konkursā uzvarējušā projekta iesniedzējs turpmāk darbojas kā idejas pasūtītājs, pašvaldība – kā projekta ieviesējs.

Projektus līdzdalības budžeta konkursam iespējams iesniegt laikā no 25. jūlija līdz 18. septembrim. Projektam ir jābūt saistītam ar infrastruktūras attīstību, uzlabošanu. Tā ieviešana paredzama pašvaldības īpašumā. Plašāka informācija un konkursa nolikums pieejami Valmieras novada pašvaldības mājaslapas www.valmierasnovads.lv sadaļā “Sabiedrība” – “Sabiedrības līdzdalība”.

Ikvienas attīstības pamatā ir vajadzība, un katrai vajadzībai ir iespējami risinājumi. Pašvaldības darbību nosaka dažādi normatīvie akti. Un atbilstoši tiem pašvaldība risina iedzīvotāju vajadzības, ir starpnieks un sadarbības partneris, kas meklē labākos risinājumus, līdzsvaro dažādās, reizēm pretējas intereses. Līdzdalības budžets ir pašvaldības ikgadējā budžeta ieņēmumu daļa, par kura izlietojumu tiešā veidā lemj paši iedzīvotāji. 2022. ir pirmais gads, kad Valmieras novada pašvaldība pakāpeniski uzsāk iedzīvotāju tiešu iesaisti lemšanā par budžeta izlietošanu.

Informāciju sagatavoja:

Līga Bieziņa

tālr.: 26495997