Šogad Lielās Talkas motīvs – “Tīri-zaļi-ilgi!”

Pavasarī, mostoties dabai, arī katrā no mums mostas vēlme sakārtot ne tikai savu māju un pagalmu, bet padarīt skaistāku arī apkārtējo – publisko – vidi. Jau no 2008. gada katru gadu tieši pavasarī tiek organizēta Vislatvijas Lielā talka, kurā piedalīties aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē. Šogad Lielā Talka notiks 27. aprīlī.

Lai padarītu dienu patiesi vērtīgu un nesabojātu labos nodomus, piemēram, sadedzinot savāktos atkritumus,  SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) aicina visus, kas dosies sakopt savu apkārtni un pagalmus, izmantot iespēju šķirot atkritumus arī Lielās Talkas laikā. Pārstrādei derīgos materiālus bez maksas iespējams nodot mūsu EKO laukumos vai punktos.

ZAAO darbības reģionā šobrīd 20 EKO laukumos ir iespējams bez maksas nodot talku atkritumiem raksturīgo:

  • stikla iepakojumu – pudeļu un burku stiklu. Var būt ar korķiem, vāciņiem, bet bez šķidrumiem, citiem piemaisījumiem;
  • vieglo iepakojumu – sausu kartonu, makulatūru (t.sk. kartona dzērienu iepakojumu); metāla priekšmetus un iepakojumu (t.sk. dzērienu bundžas, konservu kārbas, tukšus aerosola flakonus, pannas, katlus); polimēra atkritumus – pārtikas, kosmētikas, sadzīves ķīmijas iepakojuma kastes, kannas, pudeles un spaiņus (t.sk. PET dzērienu pudeles, transportējamās kastes), polietilēna plēves (siltumnīcu plēves, nečaukstošas plēves, iepirkuma un maizes maisiņus); polimēra puķu podus, grozus.

Atkritumus uz EKO laukumu var nogādāt darba laikos, kas aplūkojami tīmekļvietnē www.zaao.lv sadaļā “EKO laukumi”.

Ja piesārņoto vietu sakopšana saskaņota ar attiecīgās pašvaldības talkas koordinatoru, atkritumu savākšanu no norādītajām vietām organizē pašvaldība.

Lielās Talkas ideja aizgūta no kaimiņiem igauņiem 2008. gadā, kad visas trīs Baltijas valstis ar talku savā zemē aicināja cilvēkus sniegt dāvanu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 90. gadskārtā, sakopjot zemi.

Katru gadu Lielā Talka izceļ izvēlēto tēmu, mudinot ikvienu apzināties, cik cieši saistītas ir mūsu ikdienas izvēles ar vides labklājību. Šogad, 2024. gadā, vadmotīvs ir “Tīri-zaļi-ilgi!”, aicinot visus rīkoties tā, lai mūsu daba zaļotu tīrāk un ilgstošāk!

ZAAO sapnis – nākotnē Lielās Vislatvijas talkas notiks tikai tāpēc, lai kopīgiem spēkiem savāktu ziemā kritušos zarus vai citus dabas radītos postījumus, jo ikdienā katrs būsim atbildīgi pret savu zemi un savāksim paši savus radītos atkritumus, ievērojot principu – ko atnesu, to aiznesu!

Dina Lukaševiča-Lāce
Sabiedrisko attiecību vadītāja
t. +371 26457132
e-pasts:
www.zaao.lv