Šodien pasaulē tiek svinēta Sociālās uzņēmējdarbības diena

Katru gadu novembra trešajā ceturtdienā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā Sociālās uzņēmējdarbības diena. Tās galvenais mērķis ir informēt sabiedrību un palielināt izpratni par sociālajiem uzņēmumiem, daloties ar viņu pieredzes stāstiem un atbalstot viņu labos darbus. Tāpat šajā dienā, kā arī jebkurā citā dienā ikviens tiek aicināts atbalstīt sociālos uzņēmumus, iegādājoties to radītās preces vai sniegtos pakalpojumus. Ar Latvijas sociālo uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem ikviens var iepazīties Sociālo uzņēmumu katalogā www.socuznemumi.lv.

Katru gadu novembra trešajā ceturtdienā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā Sociālās uzņēmējdarbības diena. Tās galvenais mērķis ir informēt sabiedrību un palielināt izpratni par sociālajiem uzņēmumiem, daloties ar viņu pieredzes stāstiem un atbalstot viņu labos darbus. Tāpat šajā dienā, kā arī jebkurā citā dienā ikviens tiek aicināts atbalstīt sociālos uzņēmumus, iegādājoties to radītās preces vai sniegtos pakalpojumus. Ar Latvijas sociālo uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem ikviens var iepazīties Sociālo uzņēmumu katalogā www.socuznemumi.lv.

Kopš 2018. gada 1. aprīļa, kad stājās spēkā Sociālā uzņēmuma likums, sociālā uzņēmuma statusu saņēmuši 270 uzņēmumi, no tiem 197 šobrīd ir aktīvi sociālie uzņēmumi, bet 73 uzņēmumi laika gaitā dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši sociālo uzņēmējdarbību. 71 gadījumā sociālā uzņēmuma statuss nav piešķirts vai pretendents atsaucis iesniegumu.

Sociālie uzņēmumi darbojas visā Latvijas teritorijā, taču no kopējā skaita – 197 uzņēmumiem visvairāk sociālo uzņēmumu – 98 uzņēmumi jeb 50% atrodas Rīgā, savukārt vēl 44 uzņēmumi jeb 22% ir Pierīgā. 18 uzņēmumi (9%) atrodas Zemgalē, 17 uzņēmumi (9%) ir Kurzemē, 12 uzņēmumi (6%) atrodas Vidzemē un 8 uzņēmumi (4%) ir Latgalē.

Divas populārākās sociālo uzņēmumu darbības jomas ir darba integrācija un izglītība, kurās katrā darbojas 43 uzņēmumi jeb 22% no visiem reģistrētajiem. Darba integrācijas sociālo uzņēmumu mērķis ir nodarbināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas, bet izglītības jomā – skolas un pirmskolas iestādes bieži izmanto alternatīvas metodes, ļaujot iekļauties klases kolektīvos arī skolēniem ar īpašām vajadzībām. Tāpat sociālie uzņēmumi darbojas sporta un veselības nozarē 18%, ar iekļaujošas pilsoniskās sabiedrības veidošanu un kultūras daudzveidību 13%, atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām 11%, sociālo pakalpojumu sniegšanu 6%, vides aizsardzību 4% un citās jomās 4%.

Laikā no 2016. līdz 2023. gadam sociālajā uzņēmējdarbībā no valsts puses ieguldīti gandrīz 17 miljoni eiro. Šajā periodā “Attīstības finanšu institūcija Altum” ir noslēgusi 206 granta līgumus par kopējo summu 12,8 miljoni eiro. Vidējais grants vienam uzņēmumam ir bijis 62 tūkstoši eiro. Līdz 2023. gada 31. oktobrim “Altum” sociālās uzņēmējdarbības programmā pavisam iesniegti 328 granta pieteikumi, noraidīti (vai pretendents atteicies) 122 granta pieteikumi. Kopš Labklājības ministrijas ESF projekta sākuma (2016. gadā) 160 uzņēmumi jau pabeiguši īstenot biznesa plānus sociālajā uzņēmējdarbībā un turpina darboties.

Šā gada septembrī tika aizvadīts bezmaksas e-apmācību kurss “Sociālās uzņēmējdarbības skola”, kur tika sniegtas daudzpusīgas zināšanas veiksmīgai sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un veikšanai. Savukārt oktobrī Latvijā norisinājās ikgadējā Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa, kuras ietvaros notika atvērto durvju dienas sociālajos uzņēmumos, tiešsaistes viktorīna jauniešiem, sociālās uzņēmējdarbības piecgadei veltītā konference un publicēti sociālo uzņēmumu pieredzes stāsti video sižetu formā. Tāpēc atzīmējot sociālās uzņēmējdarbības dienu, aicinām atskatīties uz paveikto Labklājības ministrijas Youtube kanālā “Sociālā uzņēmējdarbība” un iepazīties ar informāciju Labklājības ministrijas mājaslapā “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš,

Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists,

64331829,