Sociālās jomas organizācijas

Sociālās jomas organizācijas

Sociālās jomas organizācijas

NVOAdreseDarbības aprakstsKontakti
Biedrība “Valmieras pilsētas pensionārs”Rīgas 53, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201Pensionāru brīvā laika organizēšana, apmācība. Organizē pulciņu darbu, ekskursijas, teātra apmeklējumus, lekcijas, apmācības.Vadītāja – Ināra Allika
Tālr. 28355209
E-pasts: ;
dežurants otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pl. 10 līdz 14 – tālrunis 64231032 (arī saziņai par bezmaksas juridiskajām konsultācijām)

Biedrība “Sarma”“Pagasta nams”, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4244Biedrība aizstāv senioru intereses un tiesības. Atbalsta un organizē tematiskas pēcpusdienas un citus kultūras pasākumus, izstrādā un realizē pasākumus, kas vērsti uz sabiedrības izglītošanos, mērķtiecīgu brīvā laika izmantošanu, sociāli ekonomiskās un ekoloģiskās vides uzlabošanos.Vadītāja – Inga Eglīte
Tālr. 26423856
E-pasts:
Pensionāru biedrība “V.P. MEŽĀBELE”Viestura laukums 2, Valmiermuiža, Valmieras pag., LV-4219Valmieras pagasta senioru sociālā un labklājības joma. Vadītāja – Maija Dukure
Tālr. 28347602
E-pasts:
Mazsalacas senioru biedrība “Atbalss”Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Valmieras novads, LV-4215Senioru atpūtas organizēšana, kopānākšana, palīdzības organizēšana / sniegšana.Ēriks Celmiņš
Tālr. 25176566
Valmieras invalīdu biedrība “Atspēriens”Garā iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV – 4201Valmieras invalīdu biedrība “Atspēriens” dibināta 1992. gada 25. maijā un ir nevalstiska organizācija ar Sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Tā izveidota un darbojas, lai iedrošinātu un palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti integrēties sabiedrībā un radoši darboties sabiedrībā. Biedrība rūpējas arī par invalīdu sociālo, sadzīves un kultūras vajadzību apmierināšanu, palīdz invalīdiem iesaistīties piemērotā darbā. Aktīvi piedalās likumdošanas izstrādāšanā, sniedzot priekšlikumus, lai tiktu papildināti vai grozīti spēkā esošie likumi un normatīvie akti invalīdu interesēs.Valdes priekšsēdētāja: Ilga Mauriņa
Tālr. 64225497, 29339017
E-pasts:
https://vibatsperiens.mozello.lv/
“Latvijas Nedzirdīgo savienība” Valmieras reģionālā biedrībaBrīvības iela 44, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201LNS galvenie mērķi ir sekmēt personu ar dzirdes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un veicināt sabiedrības informētību, sapratni un atsaucību personu ar dzirdes traucējumiem problēmu risināšanā.Priekšsēdētāja – Dace Lāce
Tālr. 26582019 (tikai sms)
E-pasts:
https://www.lns.lv/lat/
Nodibinājums “Fonds Iespēju tilts””Garā iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201Savā ikdienas darbībā aktivizē cilvēku ar invaliditāti sociālo iekļaušanos sabiedrībā, saskaņā ar Fonda mērķiem un uzdevumiem.
1) Sociālo pakalpojumu (dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas un sociālā rehabilitācija) sniegšana personām ar garīga rakstura traucējumiem;
2) Fonds izveidojis sociālo uzņēmumu “Čaklās Bites Bode”, kurš sniedz atbalstu plašākam cilvēku lokam – senioriem, daudzbērnu ģimenēm, bezdarbniekiem un citiem, kuri prot un vēlas radoši izpausties;
3) Sadarbības veicināšana ar sociālo jomu NVO Valmieras novadā.
Vadītāja – Gunta Dubulte
Tālr. 26112714

www.fondsiespejutilts.lv
Valmieras novada fondsGarā iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201Valmieras novada fonds ir mūsdienīga labdarības organizācija, kura atbalsta vietējo iedzīvotāju iniciatīvu dzīves uzlabošanai Valmierā, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Burtnieku , Beverīnas un Kocēnu novados, par uzsvaru liekot, ka pašu resursiem un spēkiem varam veikt daudz labu darbu.Vadītāja – Patricija Siliņa
Tālr. 20258200
E-pasts:
http://www.vnf.lv/
Valmieras SOS bērnu ciemats, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijaGanību iela 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201SOS bērnu ciemati ir vieta, kur bērniem, kuri palikuši bez bioloģisko vecāku aprūpes, ir iespēja uzaugt ģimenē, saņemt mīlestību, būt drošībā, socializēties un mācīties. Viens galvenajiem mērķiem ir palīdzēt bērnam veidot laimīgu bērnību un sagatavot viņu pieaugušo dzīvei, sniegt bērnam visas nepieciešamās prasmes, lai nākotnē spētu rūpēties par sevi un tuviniekiem.Vidzemes reģionālās programmas vadītājs – Edijs Pētersons
Tālr. 64220856, 20221590
E-pasts:
https://sosbernuciemati.lv/lv
Biedrība “Kristīgais žēlsirdības centrs”Stacijas iela 26, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201Biedrības mērķis ir sabiedrības locekļu labklājības līmeņa paaugstināšana un iedzīvotāju sociālā integrācija, īpašu uzmanību pievēršot:
* Sociālās palīdzības sniegšanai;
* Sabiedrības locekļu iesaistīšanai sociālo problēmu risināšanā;
* Sabiedrības locekļu aktivizēšanai neformālai pieaugušo un bērnu izglītošanai;
* Brīvā laika organizēšanai un iedzīvotāju sociālās un reliģiskās kultūras celšanai.
Valdes priekšsēdētāja/ biedrības direktore – Gaida Pevko
E-pasts:
Tālr. 64235274
Facebook
http://kzc.lv/
Nodibinājums “Centrs Valdardze”Raiņa iela 9f, Valmiera, Valmieras novads“Centrs Valdardze” Valmierā darbojas kopš 2006.gada 2.janvāra ar mērķi sniegt palīdzību bērniem un ģimenēm, kuras cietušas no vardarbības.
Centrs piedāvā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem un viņus pavadošām nevardarbīgām personām.
Valdes priekšsēdētāja – Eva Sāre-Aizsilniece
Tālr. 28334442, 64220686
E-pasts:
http://www.centrsvaldardze.lv/
Biedrība “Ģimenes šūpulis”“Jaunpalejas”, Kauguru pagasts., Valmieras novadsBiedrība “Ģimenes šūpulis” darbojas kopš 2003. gada ar mērķi izveidot Patvēruma māju grūtībās nonākušām grūtniecēm un jaunajām māmiņām. Krīzes centrs “Patvēruma māja” tika izveidota un reģistrēta pie Labklājības ministrijas 2015.gada 15. decembrī kā ilgtermiņa sociālā pakalpojuma sniedzējs. Programma “Kā būt par labāko mammu savam bērnam” darbojas, sniedzot fizisku, emocionālu, psiholoģisku patvērumu un atbalstu grūtniecēm un māmiņām ar bērniem līdz 1 gada vecumam. Atbalstam māmiņas gan akadēmiski izglītojoties, gan neformāli izglītojoties bērnu kopšanas un audzināšanas jautājumos. Ir sniegta palīdzība un atbalsts 35 māmiņām un 53 bērniem. Sadarbojamies ar sociālajiem dienestiem visā Latvijā.Valdes priekšsēdētāja – Rudīte Brūvere
Tālr. 64234485
E-pasts:
www.gimenes-supulis.lv
Biedrība “Sadzirdēt”Garā ielā 9, Valmiera,
Valmieras novads LV-4201
Biedrība “Sadzirdēt” darbojas kopš 2023. gada ar mēķi izveidot stabilu, darboties, lemt un ierosināt spējīgu vecāku kopienu Valmieras novadā, kuru ģimenēs aug bērns vai jaunietis ar invaliditāti. Biedrība organizēs dažādas izglītojošas norises, tai skaitā arī sporta norises, bērniem un jauniešiem ar invaliditāti. Tāpat mērķis ir palīdzēt bērniem un jauniešiem ar invaliditāti gatavoties patstāvīgai dzīvei, iemācot nepieciešamās iemaņas un palīdzot iesaistīties darba tirgū, tādējādi sekmējot bērnu un jauniešu ar invaliditāti iekļaušanos, sociālo, sadzīves un kultūras vajadzību apmierināšanu.Valdes priekšēdētāja – Inese Līce
Tālr. 29153625
E-pasts: