Sniegliece rada bīstamību uz Valmieras novada autoceļiem

Sniegliece

Uz Valmieras novada autoceļiem un ielām vērojama bīstama zaru liekšanās jeb sniegliece un zaru lūšana jeb snieglauze. Valmieras novada pašvaldība informē, ka bīstamo koku zāģēšanas darbus saskaņā ar Aizsargjoslu likumu  organizē koku īpašnieks, lai izpildītu Civillikumā īpašniekam uzlikto pienākumu novērst apdraudējumu, kas radies viņu īpašuma augošo apsnigušo, apledojušo un noliekušos koku dēļ (864.pants).

Pamanot kokus, kas apdraud satiksmes dalībnieku drošību uz pašvaldības autoceļiem, var ziņot Valmieras novada pašvaldībai, zvanot uz bezmaksas diennakts informatīvo tālruni 8484. Par valsts autoceļiem var informēt VAS “Latvijas Valsts ceļi”, zvanot uz bezmaksas diennakts informatīvo tālruni 80005555. Bīstamos gadījumos – 112.

Gadījumos, kad koki no blakus īpašumiem apdraud drošību uz valsts ceļa, VAS “Latvijas Valts ceļi” informē pašvaldību, kas, savukārt, vēršas pie īpašniekiem, informējot par problēmu. Īpašniekiem, saņemot pašvaldības brīdinājumu, ir jārīkojas atbilstoši Aizsargjoslu likuma un Civillikuma prasībām, novēršot apdraudējumu.

Tāpat nekustamo īpašumu īpašnieki aicināti apsekot sev piederošajos īpašumos augošos kokus, lai to zari, kas varētu lūst no sniega svara, neapdraudētu gājējus un citus satiksmes dalībniekus. Savukārt iedzīvotāji aicināti būt uzmanīgi un izvērtēt nepieciešamību doties mežā, kā arī tiek aicināti būt uzmanīgiem koku tuvumā, kur uz zariem sakrājies liels sniega daudzums.