Skolām izteikto draudu līmenis ZEMS. Uztraukumam nav pamata!

Valsts policija informē, ka šodien vairākās mācību iestādēs visā Latvijā ir saņemts identisks e-pasts par iespējamiem drošības riskiem. 

Valsts policija ir izvērtējusi e-pastā izteiktos draudus un secinājusi, ka izteikto draudu riska līmenis ir ZEMS. Ārkārtas pasākumu nodrošināšanu (piemēram, personu evakuāciju) šādās situācijās nav nepieciešams veikt.

Pēc valsts policijas norādēm, skolu vadība šobrīd izglītības iestādēs organizē preventīvu apsekošanu, pievēršot uzmanību aizdomīgām aktivitātēm un priekšmetiem, un skolu vadība ir informēta par tālāku rīcību. 

Šāda veida e-pasti Valsts policijas redzes lokā nonākuši arī iepriekš, kad dažādām iestādēm, pat simtiem adrešu, ticis sūtīts identisks teksts, līdzīgi kā šoreiz. Valsts policijā šādos gadījumos ir izstrādāti precīzi rīcības algoritmi, kuros skaidri definēta rīcība un riska līmeņa novērtējums. Policijas rīcībā esošā informācija saistībā ar šo gadījumu liecina, ka e-pasti apzināti izsūtīti no viena adresāta un, izvērtējot visus apstākļus, šie ir vērtējami kā zema riska līmeņa draudi un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Kā ierasts Valsts policija veic ierastās drošības pārbaudes mācību iestādēs un ir saziņā ar skolu personālu par nepieciešamo rīcību. Valsts policija šos gadījumus vērtēs kriminālprocesa ietvaros.

Atgādinām, ka par apzināti nepatiesa paziņojuma par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu vai novietošanu paredzēta kriminālatbildība.

Valmieras novada skolās skolēnu evakuācija nenotiek, mācības turpinās pēc stundu saraksta. Plašāka informācija par šo gadījumu un tā izvērtējumu vēl sekos.