Šķiro bez maksas pie privātmājas namdurvīm!

SIA “ZAAO” (ZAAO) turpinot attīstīt modernu, iedzīvotājiem ērtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tai skaitā paplašinot šķirošanas pakalpojumu pieejamību, atgādina, ka Valmieras pilsētas teritorijā, Valmieras pagasta centrā, Poķos, Pilātos, Kocēnu centrā, Rubenes centrā, Kauguru pagasta Mūrmuižas centrā  privātmājās dzīvojošajiem iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties uz individuāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmājā.

Pakalpojumā ietverto vieglā iepakojuma un stikla iepakojuma konteineru apkalpošana ir bez maksas. Klientu pieredze rāda, ka izmantojot minēto pakalpojumu, mājsaimniecība ietaupa aptuveni 40% no summas, ko maksā par nešķirotu atkritumu apsaimniekošanas pirms iesaistīšanās atkritumu šķirošanā.

ZAAO Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Ir prieks, ka iedzīvotāji izmanto iespēju šķirot pie savām namdurvīm. Valmieras novadā kopā šo pakalpojumu jau izmanto 1377 klienti. Šobrīd analizējam pakalpojuma sniegšanas datus, lai saprastu, kurās blīvi apdzīvotās vietās novadā vēl konkrēto pakalpojumu varēsim piedāvāt, jo ZAAO mērķis ir tuvākajos gados ieviest šo pakalpojumu pēc iespējas plašākā uzņēmuma darbības teritorijā.”

Konkrētā pakalpojuma konteineri ir 240 l ietilpības. Konteiners vieglajam iepakojumam ir ar dzeltenu vāku, tajā drīkst ievietot papīru, kartonu, PET dzērienu pudeles, polietilēna plēves (LDPE), kosmētikas un sadzīves ķīmijas iepakojumu (HDPE) – kastes, kannas, pudeles, spaiņus, kā arī metāla priekšmetus. Stikla pudeļu un burku nodošanai tiks uzstādīti konteineri ar melnu vāku.

Lai pieteiktos pakalpojumam, iedzīvotājam ir jābūt ZAAO klientam, kuram ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar konteineru. Pieteikt līguma noslēgšanu par individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu var zvanot pa tālr. 64281250 vai rakstot uz e-pastu . Līguma noslēgšana tiek organizēta ar pasta starpniecību vai izmantojot elektronisko parakstu.

Jau 2001.gadā, neilgi pēc uzņēmuma izveides, ZAAO sāka klientiem nodrošināt iespēju nodot iepakojumu pārstrādei. Šobrīd infrastruktūra attīstīta līdz 21 EKO laukumam, kuros pārstrādei var nodot gandrīz divus desmitus atkritumu veidu. Tāpat ZAAO darbības reģionā ir uzstādīti vairāk nekā 600 EKO punkti, kuros pieejami konteineri papīra, metāla, plastmasas un stikla nodošanai, radot normatīvajām prasībām atbilstošu infrastruktūras pārklājumu.