Skaņākalna Dabas parkā izvietots jauns vides objekts “IKOSAEDRS”

Skaņākalna Dabas parka Mazsalacā apmeklētājiem no jūlija sākuma apskatei pieejams jauns vides objekts, rosinot domāt par arhitektūras un dabas mijiedarbību.

Mākslas instalāciju ”IKOSAEDRS” (ģeometrijā ikosaedrs ir daudzskaldnis ar 20 skaldnēm) veidojis mākslinieks/arhitekts Jānis Kononovs, un tā ir iecerēta kā simbols sociālās un ekoloģiskās sistēmas mijiedarbībai. 

Mākslas instalācija ir atsauce uz cilvēka un vides attiecībām, kur ģeometriska struktūra tiek iekļauta dabiskā vidē. Tas ir Latvijas arhitektūras dialogs par ilgtspējību, formu ietekmi uz sabiedrību, vidi, zaļā dzīvesveida un globalizācijas, ekonomiskiem procesiem, pakļaujot arvien vairāk dabas teritoriju urbānās plānošanas kanoniem.

Mākslas instalācija veidota no koka konstrukcijām un neietekmē vidi.

Līdzvērtīgi vides objekti kā mākslas instalācijas ar filozofiju par arhitektūras un dabas mijiedarbību izvietoti arī citviet Latvijā.

Aicinām aplūkot mākslas instalāciju Skaņākalna Dabas parkā un izturēties ar cieņu pret mākslinieka radīto vides objektu.