Noslēgts simtais līgums par pievienošanos centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem

udenaspgade

Šogad vēl simts mājokļos Valmieras pilsētā iedzīvotājiem būs ikdienā pieejams kvalitatīvs un drošs dzeramais ūdens, kā arī videi draudzīgi tiks savākti un attīrīti notekūdeņi, pateicoties nekustamā īpašuma pievienojumiem SIA “Valmieras ūdens” centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Savukārt arvien pieaugošais klientu skaits ir kā apliecinājums veiksmīgajām investīcijām, paplašinot apakšzemes komunikāciju tīklus pilsētas teritorijā un tuvējās apdzīvotajās vietās.

SIA “Valmieras ūdens” valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds:

“Pateicoties aktīvai iedzīvotāju līdzdalībai un atsaucībai, mēs ik gadu noslēdzam vismaz simts pievienojumu līgumus ar jaunajiem klientiem. Viņi novērtē to komfortu, ko sniedz centralizēti piegādāts augstas kvalitātes dzeramais ūdens, kā arī droši un videi nekaitīga notekūdeņu novadīšana centralizētajos tīklos. Protams, ir pilsētas un tās aglomerācijas rajoni, kuros iedzīvotāji aktīvāk izmanto viņiem piedāvātās iespējas, pateicoties iepriekšējos gados izbūvētajiem centralizētajiem tīkliem, taču ceram, ka šo tendenci izdosies saglabāt arī turpmāk un veidot arvien jaunas sadarbības ar iedzīvotājiem par dzeramā ūdens piegādi un kanalizācijas savākšanu.”

Valmieras novada pašvaldībai piederošā kapitālsabiedrība SIA “Valmieras ūdens” par vienu no galvenajām prioritātēm izvirzījusi kvalitatīvu ūdensapgādes, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem. Pateicoties SIA “Valmieras ūdens” realizētajam projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/013), centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojums pieejams 99 procentiem Valmieras pilsētas un tās aglomerācijas iedzīvotāju. Projekta kopējās izmaksas pēc būvdarbu pabeigšanas ir 1 137 343.37eiro, no tiem 537 255,40 eiro līdzfinansēja Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, kas tika novirzīti centralizētās notekūdeņu savākšanas sistēmas paplašināšanai 3137 metru garumā un trīs sūkņu staciju izbūvei Valmieras pilsētā, teritorijās, kur nebija izbūvēti centralizēti notekūdeņu savākšanas tīkli. Savukārt ūdensapgādes sistēmas paplašināšana 1857 metru garumā tika veikta par SIA “Valmieras ūdens” finansējumu.

Informāciju sagatavoja:
Ingrīda Upīte
SIA “Valmieras ūdens” Sabiedrisko attiecību speciāliste