Siltumapgādes tarifs Valmierā un Viestura laukumā un trešās katlumājas ieceres

Ceturtdien tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve Pārgaujas rajonā, Valmierā

Līdz ar siltumenerģijas piegādātāju tarifa pieaugumu, izmaiņas gaidāmas arī siltumenerģijas apgādes gala tarifā Valmieras novada Valmieras pilsētai un Valmieras pagasta Viestura laukumam.

Siltumapgādes gala tarifu, kas veido siltumenerģijas izmaksas iedzīvotājiem – siltumenerģijas gala patērētājiem, veido trīs komponentes:

  • siltumenerģijas ražošana;
  • siltumenerģijas pārvade un sadale;
  • siltumenerģijas tirdzniecības komponente.

Valmieras un Valmieras pagasta Viestura laukuma iedzīvotājiem, kuru daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ir pieslēgtas centrālajai siltumapgādes sistēmai, siltumenerģiju iedzīvotājiem piegādā Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrība – SIA “Valmieras ūdens”.

SIA “Valmieras ūdens” iedzīvotājiem piegādāto siltumenerģiju iepērk no trim komersantiem – siltumenerģijas ražotājiem: AS “Valmieras Enerģija” (82,8%), AS “Valmieras piens” (15,7%) un SIA “ITA Ltd” (1,5%). AS “Valmieras piens” un AS “Valmieras Enerģija” ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) regulēts tarifs, savukārt no SIA “ITA Ltd” siltumenerģija tiek iepirkta par vienošanās cenu.  Katra ražotāja tarifs un tā pieaugums lielā mērā ietekmē siltumapgādes gala tarifu.

Reaģējot uz siltumenerģijas piegādātāju tarifa pieaugumu, SIA “Valmieras ūdens” iesniedzis SPRK sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes gala tarifu Valmieras novada Valmieras pilsētai un Valmieras pagasta Viestura laukumam. Tas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Siltumenerģijas apgādes noteiktais (piedāvātais) tarifs ir 158,54 EUR/MWh bez PVN, un tā spēkā stāšanās datums paredzēts 2022. gada 1. oktobris. Vislielāko siltumenerģijas sadārdzinājumu veido kurināmā (šķeldas, bet jo īpaši gāzes) cenu pieaugums siltumenerģijas ražotājiem (AS “Valmiera enerģija”  –  89,00 EUR/MWh bez PVN, AS “Valmieras piens” – 339,18 EUR/MWh bez PVN).

Centralizēti piegādātās siltumenerģijas lietotājiem mājsaimniecībās no 1. oktobra automātiski tiks piemērots valsts noteiktais atbalsts. Tas veidosies 50% apmērā no starpības starp konkrētajā brīdī spēkā esošā siltumenerģijas tarifa un iepriekšējā apkures sezonā valstī noteiktā siltumapgādes tarifa sliekšņa 68,00 EUR/MWh. Prognozējams, ka tarifa cena samazināsies par aptuveni vienu trešdaļu (122,78 EUR/MWh ar PVN). Tiklīdz būs vairāk un precīzāka informācija Valmieras novada pašvaldība informēs iedzīvotājus.

Lai gan siltumenerģijas tarifa pieaugums ir liels, no vēl lielāka tarifa pieauguma iedzīvotājus pasargāja savlaicīgās un pārdomātās investīcijas divu šķeldas katlumāju būvniecībā Valmierā. Atjaunojamo energoresursu izmantošana vēl aizvien ir izdevīgākais risinājums enerģijas ražošanai, tāpēc šobrīd Valmierā notiek darbs pie trešās šķeldas katlumājas projekta attīstības. Valmieras novada pašvaldība projektam ir atvēlējusi zemes īpašumu, savukārt AS “Valmieras enerģija” izstrādā katlumājas projektu. Tās realizācija Gaujas labajā krastā plānota līdz 2024. gada pavasarim.