Siltumapgādes tarifi un valsts atbalsts Valmieras novadā apkures sezonā

Lai iedzīvotājiem sniegtu atbalstu apkures sezonā, centralizēti piegādātās siltumenerģijas lietotājiem no 1. oktobra valsts atbalsts mājsaimniecību rēķinos tiks piemērots automātiski. Tas veidosies 50 % apmērā no starpības starp konkrētajā brīdī spēkā esošā siltumenerģijas tarifa un iepriekšējā apkures sezonā valstī noteiktā siltumapgādes tarifa sliekšņa 68,00 EUR/MWh.

Piemērojot valsts atbalstu, pašvaldības un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātās siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu cenas samazināsies.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu (ko veido  trīs komponentes: 1) siltumenerģijas ražošana; 2) siltumenerģijas pārvade un sadale; 3) siltumenerģijas tirdzniecības komponente) pieaugums jaunajā apkures sezonā centralizēti piegādātās siltumenerģijas lietotājiem Valmieras novadā un visā Latvijā ir saistīts ar siltumenerģijas ražošanas izmaksu pieaugumu, tas ir, iepirktās siltumenerģijas izmaksu un/vai kurināmā cenas pieaugumu. Vislielāko siltumenerģijas sadārdzinājumu veido kurināmā (šķeldas, bet jo īpaši gāzes) cenu pieaugums siltumenerģijas ražotājiem.

APSTIPRINĀTIE un IESNIEGTIE SILTUMENERĢIJAS APGĀDES PAKALPOJUMA TARIFI un CENA AR APSTIPRINĀTO VALSTS KOMPENSĀCIJU

 • VALMIERA UN VALMIERAS PAGASTA VIESTURA LAUKUMĀ

Iedzīvotājiem, kuru daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ir pieslēgtas centrālajai siltumapgādes sistēmai, siltumenerģiju iedzīvotājiem piegādā Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrība – SIA “Valmieras ūdens”.

SIA “Valmieras ūdens” iedzīvotājiem piegādāto siltumenerģiju iepērk no trim komersantiem – siltumenerģijas ražotājiem: AS “Valmieras Enerģija” (82,8 %), AS “Valmieras piens” (15,7 %) un SIA “ITA Ltd” (1,5 %). AS “Valmieras piens” un AS “Valmieras Enerģija” ir SPRK regulēts tarifs, savukārt no SIA “ITA Ltd” siltumenerģija tiek iepirkta par vienošanās cenu. Katra ražotāja tarifs un tā pieaugums lielā mērā ietekmē siltumapgādes gala tarifu.

SPRK apstiprinātais SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma gala tarifs (bez PVN):

 • Valmieras pilsēta un Valmieras pagasta Viestura laukums:

01.10.2022. – 16.11.2022. 158,54 EUR/MWh (177,56 EUR/MWh ar PVN12%);

Ar valsts atbalsta kompensāciju: 123,03 EUR/MWh (ar PVN 12%).

no 17.11.2022. 135,19 EUR/MWh ( – 14,73%) (151,41 EUR/MWh ar PVN12%);

Ar valsts atbalsta kompensāciju: 113,79 EUR/MWh (ar PVN 12%).

 • BRENGUĻU, KAUGURU un TRIKĀTAS APVIENĪBĀ

Valmieras novada pašvaldības apstiprinātie siltumenerģijas apgādes tarifi (bez PVN), kas stāsies spēkā 01.11.2022.:

 • Kauguru pagasta Mūrmuižā: 125,40 EUR/MWh (140,45 EUR/MWh ar PVN12%);

Ar valsts atbalsta kompensāciju: 108,30 EUR/MWh (ar PVN 12 %).

 • Brenguļu pagasta Cempu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Lazdas”: 144,43 EUR/MWh (161,76 EUR/MWh ar PVN12%).

Ar valsts atbalsta kompensāciju: 118,96 EUR/MWh (ar PVN 12 %).

 • BURTNIEKU APVIENĪBĀ

Valmieras novada pašvaldības apstiprinātais siltumenerģijas apgādes gala tarifs (bez PVN) Burtniekos un Penčos (Burtnieku centra un Burtnieku Ausekļa pamatskolas katlu mājas), kas stājies spēkā 01.10.2022.:

 • 137,84 EUR/MWh (154,38 EUR/MWh ar PVN12%).

Ar valsts atbalsta kompensāciju: 115,27 EUR/MWh (ar PVN 12 %).

 • KOCĒNU APVIENĪBĀ

SPRK apstiprinātie SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifi (bez PVN), kas stājušies spēkā 01.10.2022.:

 • Kocēnu ciemā: 96,20 EUR/MWh (107,74 EUR/MWh ar PVN12%);

Ar valsts atbalsta kompensāciju: 91,95 EUR/MWh (ar PVN 12 %).

 • Rubenes ciemā: 99,22 EUR/MWh (111,13 EUR/MWh ar PVN12%);

Ar valsts atbalsta kompensāciju: 93,64 EUR/MWh (ar PVN 12 %).

 • Vaidavas ciemā: 103,21 EUR/MWh (115,60 EUR/MWh ar PVN12%);

Ar valsts atbalsta kompensāciju: 95,88 EUR/MWh (ar PVN 12 %).

 • Zilākalna ciemā: 91,66 EUR/MWh (102,66 EUR/MWh ar PVN12%);

Ar valsts atbalsta kompensāciju: 89,41 EUR/MWh (ar PVN 12 %).

 • Bērzaines ciemā: 149,05 EUR/MWh (166,94 EUR/MWh ar PVN12%).

Ar valsts atbalsta kompensāciju: 121,55 EUR/MWh (ar PVN 12 %).

Kocēnos siltumenerģijas ražošanai kā kurināmo izmanto šķeldu (91 %) un kokskaidu granulas (9 %). Rubenē, Vaidavā un Zilākalnā siltumenerģijas ražošanai izmanto tikai šķeldu, bet Bērzainē – tikai kokskaidu granulas.

NAUKŠĒNU APVIENĪBĀ

Valmieras novada pašvaldības apstiprinātie siltumenerģijas apgādes tarifi (bez PVN), kas stāsies spēkā 01.11.2022.:

 • katlu mājas “Naukšēnu muiža” ražotajai un piegādātajai siltumenerģijai: 100,00 EUR/MWh (112,00 EUR/MWh ar PVN12%);

Ar valsts atbalsta kompensāciju: 94,08 EUR/MWh (ar PVN 12 %).

 • katlu mājas “Siltums” ražotajai un piegādātajai siltumenerģijai: 98,65 EUR/MWh (110,49 EUR/MWh ar PVN12%).

Ar valsts atbalsta kompensāciju: 93,32 EUR/MWh (ar PVN 12 %).

RŪJIENAS APVIENĪBĀ

SPRK apstiprinātais SIA “RŪJIENAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma gala tarifs (bez PVN), kas stājies spēkā 15.10.2022.:

 • 94,17 EUR/MWh (105,47 EUR/MWh ar PVN12%).

Ar valsts atbalsta kompensāciju: 90,82 EUR/MWh (ar PVN 12 %).

STRENČU APVIENĪBĀ

SPRK apstiprinātais SIA “XO Energy”  siltumenerģijas apgādes pakalpojuma gala tarifi (bez PVN), kas stājies spēkā 15.10.2022.:

 • Strenčos: 111,39 EUR/MWh (124,76 EUR/MWh ar PVN12%).

Ar valsts atbalsta kompensāciju: 100,46 EUR/MWh (ar PVN 12 %).

SPRK apstiprinātais SIA “PROEL” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma gala tarifi (bez PVN), kas stājies spēkā 15.10.2022.:

 • Sedā: 109,92 EUR/MWh (123,11 EUR/MWh ar PVN12%).

Ar valsts atbalsta kompensāciju: 99,64 EUR/MWh (ar PVN 12 %).

Lai gan arī šķeldas cena ir strauji augusi, atjaunojamo energoresursu izmantošana vēl aizvien ir izdevīgākais risinājums enerģijas ražošanai. Lai gan siltumenerģijas tarifa pieaugums ir liels, no vēl lielāka tarifa iedzīvotājus pasargāja savlaicīgās un pārdomātās investīcijas atjaunojamo resursu katlumāju būvniecībā un tehnoloģiju maiņā Valmieras novadā. Tā šobrīd Valmierā notiek darbs pie trešās šķeldas katlumājas projekta attīstības.