SIA “ZAAO” sadarbībā ar SIA “Konsorts” izstrādā  Vidzemes reģionālā aprites ekonomikas centra Valmierā operacionālo darbības modeli

SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) sadarbībā ar SIA “Konsorts” ir veiksmīgi noslēguši darbu pie Vidzemes reģionālā aprites ekonomikas centra (turpmāk – VRAEC) operacionālā darbības modeļa izstrādes Valmierā, Dzelzceļa ielā 5, kurš realizēts, pateicoties Eiropas Savienības Vides un klimata pasākumu programmas LIFE atbalstam. Dalība projektā “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” ir viens no nozīmīgākajiem soļiem Vidzemes reģiona virzībā uz aprites ekonomiku.

Aktivitātes galvenais mērķis ir radīt ekosistēmu, kas veicina preču atkārtotu izmantošanu, remontu un pārstrādi, padarot to pieejamu un pieņemamu plašai sabiedrības daļai. Šis centrs kalpos kā spēcīgs stimuls vietējai ekonomikai, veicinot ilgtspējīgu patērēšanu, radot jaunas darba vietas, mazinot atkritumu rašanās apjomu un veicinot atkritumu pārstrādi.

Galvenās priekšrocības:

Inovatīvas aprites ekonomikas risinājumi: VRAEC nodrošinās infrastruktūru un pakalpojumus, kas vajadzīgi, lai veicinātu preču atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, tādējādi radot ilgtspējīgu resursu apsaimniekošanas modeli Vidzemē.

Izglītošana un sabiedrības iesaiste: aktivitātes ietver plašas informācijas un izglītošanas kampaņas, kas vērstas uz ilgtspējīgu patēriņu un atkritumu pārstrādes nozīmīgumu. Tas veicinās lielāku sabiedrības izpratni un līdzdalību atkritumu pārstrādes jomā.

Ekonomikas un vides labumi: VRAEC projekta realizācija veicinās jaunu darba vietu radīšanu, uzlabos resursu efektivitāti un samazinās atkritumu apjomu, tādējādi sniedzot būtisku ieguldījumu reģiona ilgtspējīgā attīstībā.

VRAEC plāno pieņemt plašu preču klāstu, lai veicinātu resursu efektīvu izmantošanu un samazinātu atkritumu daudzumu. Balstoties gan uz starptautisko, gan ZAAO iegūto pieredzi atkritumu apsaimniekošanā, centrā sākotnēji tiks pieņemtas dažādas preču grupas:

 • mēbeles, nodrošinot dalījumu starp mīkstajām un cietajām jeb korpusa mēbelēm, lai veicinātu to atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi;
 • dažāda veida trauki, kas vēl ir izmantojami vai atjaunojami;
 • mājas tekstils un apģērbi atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei;
 • dekoratīvie un interjera priekšmeti;
 • atjaunojamas vai atkārtoti izmantojamas spēles un rotaļlietas bērniem;
 • grāmatas;
 • elektropreces un sadzīves elektronika;
 • piederumi un materiāli amatniecībai un rokdarbiem;
 • sporta, kempinga un hobija aprīkojums, velosipēdi;
 • atpūtas un dārza piederumi;
 • izmantojami celtniecības un remonta materiāli.

Noteiktās preču grupas ir izvēlētas, ņemot vērā ne tikai potenciālo atkritumu apjomu un to struktūru, bet arī sabiedrības vajadzības un tendences ilgtspējīgā patēriņā. VRAEC tiecas kļūt par galveno punktu, kur Vidzemes iedzīvotāji un uzņēmumi var ne tikai nodot izlietotus resursus atkārtotai izmantošanai un pārstrādei, bet arī apgūt jaunas zināšanas par aprites ekonomiku un ilgtspējīgu dzīvesveidu.

Šāda centra izveide ir jauns, būtisks solis uz ilgtspējīgāku un zaļāku nākotni Vidzemē, kas noteikti prasīs iedzīvotāju paradumu maiņu, lai VRAEC ne tikai samazinātu atkritumu apjomu, bet arī veicinātu ekonomisko izaugsmi, radot jaunas uzņēmējdarbības iespējas un darba vietas,” norāda ZAAO projektu vadītāja Gunita Vizule.

LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. www.wastetoresources.varam.gov.lv.

Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un tā ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.

Informāciju sagatavoja:
Dina Lukaševiča-Lāce
Sabiedrisko attiecību vadītāja
t. +371 26457132
e-pasts
www.zaao.lv