SIA “VTU Valmiera” pārdod nekustamo īpašumu “Ozoli”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” atklātā un mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu “Ozoli” Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr. 96640090197.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir EUR 370 000,00 (trīs simti septiņdesmit tūkstoši euro, 00 centi). Izsoles solis EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro, 00 centi). Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas.

Izsoles norises vieta: jaunajā SIA “VTU Valmiera” administrācijas ēkā, 2.stāva Apspriežu telpā (001-30.kab.), “Brandeļi”, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā 2023. gada 19. oktobra plkst. 10.00.

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par izsoles norisi var iepazīties Sabiedrības tīmekļvietnes www.vtu-valmiera.lv sadaļā “Iepirkumi”. Nekustamā īpašuma apskates laiks iepriekš jāsaskaņo, zvanot pa tālruni 29278799.