SIA “VTU Valmiera” pārdod nekustamo īpašumu “Ozoli”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” atklātā un mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu “Ozoli”, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr. 96640090197.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir EUR 350 000,00 (trīs simti piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi). Izsoles solis EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro, 00 centi). Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas.

Izsole norises vieta: SIA “VTU Valmiera” jaunās administrācijas ēkas 2. stāva Apspriežu telpā (001-30.kab.) “Brandeļi”, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā 2023. gada 9. novembrī plkst. 10.00.

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par izsoles norisi var iepazīties Sabiedrības tīmekļvietnes www.vtu-valmiera.lv sadaļā “Iepirkumi”. Nekustamā īpašuma apskates laiks iepriekš jāsaskaņo pa tālr.29278799.