SIA “Vidzemes slimnīca” nodod atsavināšanai rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkā

Izsoles sludinājums

SIA “Vidzemes slimnīca” nodod atsavināšanai rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkā, Rūjienas ielā 3, kadastra Nr. 94010080553, kas sastāv no: zemes gabala (kadastra apzīmējums 94010080044) ar platību 1,6322 ha, uz kura atrodas apbūves: ar kadastra apzīmējumu 94010080553001 – slimnīca, 4778,5 m2 platībā; ar kadastra apzīmējumu 94010080553003 – piebūve, 619,0 m2 platībā; ar kadastra apzīmējumu 94010080553007 – noliktava, 130,1 m2 platībā; ar kadastra apzīmējumu 94010080553008 – sūkņu māja 30,2 m2 platībā; ar kadastra apzīmējumu 94010080553009 – garāža 641,1 m2 platībā.

Izsole notiks 2022. gada 7. jūlijā plkst. 11.00 SIA “Vidzemes slimnīca” Jumaras ielā 195, Valmierā, Valmieras novadā, C korpusa 7. stāvā, konferenču zālē Nr. 725.

Izsoles nosacītā sākumcena 162 740,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR, nodrošinājums par piedalīšanos izsolē 16 274,00 EUR, izsoles reģistrācijas maksa 150,00 EUR.

Reģistrācija izsolei tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”. Rakstiska pieteikuma iesniegšanas termiņš, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu, līdz 2022. gada 6. jūlijam plkst. 16.00.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem tīmekļvietnē www.vidzemesslimnica.lv un pieteikuma reģistrācija izsolei notiek darba dienās darba laikā Jumaras ielā 195, Valmierā, Valmieras novadā, C korpusa 7. stāvā lietvedībā, telpā Nr. 715.