SIA “Valmieras ūdens” paziņojums par siltumenerģijas apgādes noteikto (piedāvāto) tarifu no 1. decembra

ilustratīvs foto

SIA “Valmieras ūdens” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes gala tarifu Valmieras novada Valmieras pilsētai un Valmieras pagasta Viestura laukumam. Tas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Noteiktā (piedāvātā) tarifa 74.41 EUR/MWh spēkā stāšanās datums paredzēts 2023. gada 1.decembris, un tā izmaiņas saistītas ar siltumenerģijas piegādātāja cenas izmaiņām.

SIA “Valmieras ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs(bez PVN)EUR/MWhNoteiktais   tarifs  (bez PVN)EUR/MWhNoteiktā tarifa palielinājums / samazinājums (%)
Siltumenerģijas ražošana54.1254.470.6%
Siltumenerģijas pārvade un sadale18.6118.670.3%
Siltumenerģijas tirdzniecība1.271.27
Siltumenerģijas apgādes gala tarifs74.00 74.410.6%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu. No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2017. gada 26. oktobra lēmumu Nr.121 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Valmieras ūdens” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (“Latvijas Vēstnesis”, 2017., Nr.215) un SIA “Valmieras ūdens” noteikto tarifu, kas 2023. gada 25.septembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023., Nr.186).

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, lietotājs var Rūpniecības ielā 50, Valmierā, Valmieras novadā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Valmieras ūdens” finanšu daļas vadītāju Maiju Moli pa tālr. 64226000, e-pasta adrese: . Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstiski vai elektroniski var iesniegt SIA “Valmieras ūdens”, Rūpniecības ielā 50, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, elektroniskā pasta adrese: , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: , septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots
SIA “Valmieras ūdens”