SIA “Valmieras ūdens” paziņojums par noteikto tarifu siltumenerģijas apgādes pakalpojumam no 1. oktobra

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) Regulatora padomes 2023. gada 07.septembra sēdē atzina SIA „Valmieras ūdens” noteikto (Latvijas Vēstnesis, 2023, Nr.169) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu un tā pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un komersanta noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētajā paziņojumā par noteiktajiem tarifiem norādītajā laikā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) Regulatora padomes 2023. gada 07.septembra sēdē atzina SIA „Valmieras ūdens” noteikto (Latvijas Vēstnesis, 2023, Nr.169) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu un tā pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un komersanta noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētajā paziņojumā par noteiktajiem tarifiem norādītajā laikā.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs (bez PVN) EUR/MWhNoteiktais   tarifs   (bez PVN) EUR/MWhNoteiktā tarifa palielinājums / samazinājums (%)
Siltumenerģijas ražošana51.7853.212.8%
Siltumenerģijas pārvade un sadale18.2318.461.3%
Siltumenerģijas tirdzniecība1.271.27
Siltumenerģijas apgādes gala tarifs71.2872.942.3%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1. oktobrī

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2017. gada 26. oktobra lēmumu Nr.121,,Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valmieras ūdens” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2017, Nr.215) un SIA “Valmieras ūdens” noteikto tarifu, kas 2023. gada 26.jūlijā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023., Nr.142).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Valmieras ūdens”, Rūpniecības ielā 50, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, elektroniskā pasta adrese: , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese:  septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots

SIA “Valmieras ūdens”