SIA “Valmieras ūdens” paziņojums par noteikto tarifu no 1. aprīļa

SIA “Valmieras ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs (bez PVN) EUR/MWhNoteiktais   tarifs  (bez PVN) EUR/MWhNoteiktā tarifa palielinājums / samazinājums (%)
Siltumenerģijas ražošana54.3153.08-2.3%
Siltumenerģijas pārvade un sadale18.6418.44-1.1%
Siltumenerģijas tirdzniecība1.271.27
Siltumenerģijas apgādes gala tarifs74.2272.79-1.9%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2024. gada 01. aprīlī

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2017. gada 26. oktobra lēmumu Nr.121,,Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valmieras ūdens” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2017, Nr.215) un SIA “Valmieras ūdens” noteikto tarifu, kas 2024. gada 25.janvārī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2024., Nr.18).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu lietotājs var Rūpniecības ielā 50, Valmierā, Valmieras novadā darba dienās no 9:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties ar SIA “Valmieras ūdens” finanšu daļas vadītāju Maiju Moli pa tālruni 64226000, e-pasta adrese

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Valmieras ūdens”, Rūpniecības ielā 50, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, elektroniskā pasta adrese: , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots
SIA “Valmieras ūdens”