SIA “Valmieras ūdens” klientiem pieejami dati par siltumenerģijas patēriņu uz apsildāmo platību

SIA “Valmieras ūdens” dati liecina, ka 2024. gada janvārī Valmierā un Valmiermuižā, Viestura laukumā, siltumenerģijas patēriņš uz apsildāmo platību vidēji bijis 2,25 EUR/kvm. Jāatzīmē, ka siltumenerģijas izmaksās uz kvadrātmetru iekļauta apkure, siltā ūdens uzsildīšana un zudumi iekšējos tīklos.

SIA “Valmieras ūdens” klienti ar apkures izmaksām katrā mēnesī katrā centralizētajai siltumapgādes sistēmai pievienotajā nekustamajā īpašumā var iepazīties šeit:

Informācijas avots: https://www.facebook.com/valmierasudens