SIA “Valmieras ūdens”aicina pievērst uzmanību notekūdeņu apsaimniekošanai decentralizētajās sistēmās

Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrija (VARAM) ir uzsākusi kampaņu “Nesēdi uz šmuces ar laika degli”, lai mobilizētu Latvijas iedzīvotājus aktīvāk pievērsties savu decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu reģistrācijai un apkopei. Arī SIA “Valmieras ūdens” 2020. gadā uzsāktā decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistra izveide vērsta uz to, lai veicinātu mājsaimniecībās saražoto notekūdeņu novadīšanas uzraudzību un to kvalitatīvu apsaimniekošanu.

“Pēc ekspertu aplēsēm viens cilvēks vidēji dienā patērē no 40 līdz pat 200 litriem ūdens. Aptuveni 70%-90% šo ūdeņu nonāk kanalizācijā. Savukārt sadzīves notekūdeņos vidēji nonāk 99% ūdens, bet 1% ir neorganiskas un organiskas vielas. Par organiskajām vielām uzskata gaļas un augu šķiedras, eļļas, cilvēku fizioloģiskos izdalījumus. Savukārt neorganiskās vielas ir smiltis, minerālsāļi, skābes, sārmi, mazgāšanas līdzekļi. Vienā vārdā – šmuce! Ja decentralizētā notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma nestrādā vai netiek apsaimniekoti kā pienākas, tad šī šmuce nonāk vidē – gruntsūdeņos, grāvjos un augsnē. Kaitējums var tikt nodarīts gan dzeramajam ūdenim, gan cilvēka veselībai, jo šmuces apjoms nav mazs. Atkarībā no patēriņa viens cilvēks mēnesī rada no pusotra līdz pat trīs kubikmetriem netīra ūdens, ko nepieciešams attīrīt,” teiks VARAM izplatītajā paziņojumā.

Lai pasargātu apkārtējo vidi un sevi no potenciāla kaitējuma, ko rada nesakārtotas vai neatbilstoši apsaimniekotas decentralizētās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtas, izdevīgāk ir pieslēgties centralizētajai sistēmai. VARAM eksperti norāda, ka šāds risinājums krietni atvieglo ikdienas rūpes, kā arī dod finansiālu ieguvumu, piemēram, paaugstinot nekustamā īpašuma vērtību. Viens no lielākajiem ieguvumiem ir komforts – notekūdeņi aizplūst no mājokļa un saimniekam nav jālauza galva, kā tos savākt un attīrīt. Tāpat nav jāorganizē notekūdeņu izvešana vai jādomā par iekārtu remontu. Pieslēdzoties centralizētajai sistēmai, pakalpojumu sniedzēji nodrošina gan notekūdeņu savākšanu un novadīšanu uz attīrīšanas iekārtām, gan sniegto pakalpojumu atbilstību kvalitātes prasībām un citiem normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Ja mājsaimniecībā joprojām tiek izmantotas decentralizētās kanalizācijas sistēmas, SIA “Valmieras ūdens” aicina izmantot iespēju un attālināti reģistrēt tās uzņēmuma interneta vietnē www.valmierasudens.lv izveidotajā elektroniskajā pieteikuma formā. Jāatzīmē, ka reģistra izveide jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim. Reģistrs attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā un nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt un kuri joprojām izmanto notekūdeņu krājtvertni (jebkuru rezervuāru – izsmeļamo nosēdbedri, pārvietojamo tualeti, sauso tualeti utml.), septiķi vai individuālās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Reģistrējoties īpašniekiem jāuzrāda izvēlētā notekūdeņu apsaimniekošanas veids, tā parametri (tilpums), kā arī mājsaimniecībā saražoto notekūdeņu ikmēneša apjoms un to izvešanas biežums, minot šī pakalpojuma sniedzēju. Jāatzīmē, ka asenizācijas pakalpojumu drīkst sniegt tikai Valmieras pilsētas pašvaldībā reģistrēts komersants, kurš garantē savākto notekūdeņu nogādāšanu uz attīrīšanas iekārtām. Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrs pieejams Valmieras novada pašvaldības interneta vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Pakalpojumi”.

SIA “Valmieras ūdens” vērš uzmanību, ka aizvadīto gadu gaitā izbūvētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas Valmieras pilsētas teritorijā nodrošina 99 procentiem iedzīvotāju mājokļiem iespēju pievienoties maģistrālajiem tīkliem, kas ir vērtīga investīcija nākotnei. Pērn realizētais projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/013) līdzsvarojis centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas iespējamību Valmieras pilsētas un tās aglomerācijas teritorijā, nodrošinot vienlīdzīgu to pieejamību iedzīvotājiem. Veiktie apakšzemes komunikāciju tīklu paplašināšanas darbi arī veicinājuši tīras pilsētvides attīstību, pateicoties kvalitatīvai notekūdeņu apsaimniekošanai. Lai uzsāktu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pievienojuma izveidi, namīpašnieki aicināti sazināties ar SIA “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļu pa tālruņiem 642 26001 un 28233110 vai elektroniski pa e-pastu , lai varētu izstrādāt ekonomiski izdevīgāko un operatīvāko pievienojuma vietas izveides variantu.

Informāciju sagatavoja: Ingrīda Upīte, SIA “Valmieras ūdens”.