SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” ir piešķirts statuss “Ģimenei draudzīga darbavieta”

Esam gandarīti paziņot, ka SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” ir piešķirts statuss “Ģimenei draudzīga darbavieta”!

Iniciatīva “Ģimenei draudzīga darbavieta” ir ģimeņu atbalsta pasākums, ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds.

Draudzīguma kritēriji ir:

  • Izpratnes sekmēšana par nepieciešamību veidot ģimenei draudzīgu darbavietu;
  • nodrošināt darba ņēmējiem ģimenei draudzīgu darba vidi ilgtermiņā;
  • orientēties uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu;
  • vērtēt un nodrošināt strādājošo veselības aizsardzību;
  • nodrošināt atbalstu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, kā arī strādājošo izglītības iespējām;
  • īstenot pārdomātu iekšējo komunikāciju un piedāvāt darbiniekiem elastīgu “papildu labumu grozu”;
  • dot iespēju strādājošajiem pavadīt vairāk laika ar ģimeni.

Kā gādīgs darba devējs rūpējamies par aktīva dzīvesveida popularizēšanu –  organizējam velo izbraucienus, pārgājienus un sporta izaicinājumus izmantojot elektronisko vietņu piedāvātās iespējas. Piedāvājam darbiniekiem papildu atbalstu un ”labumus”. Veicinām strādājošo izaugsmi, piedāvājot atbalstu izglītības, jaunu zināšanu un iemaņu iegūšanā. Nodrošinām darbiniekiem iespēju nepieciešamības gadījumā veikt darbu attālināti.

Mēs saprotam darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanas nozīmību!