SIA “RŪJIENAS SILTUMS” paziņojums par siltumenerģijas gala tarifa projektu

SIA “RŪJIENAS SILTUMS” paziņojums par tarifa projektu

Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, vienotais reģistrācijas numurs 44103023807, juridiskā adrese – Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240, 2022. gada 4. augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas gala (ražošana, sadale un pārvade un tirdzniecība) tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Siltumenerģijas gala tarifs

54,5794,1772,6%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. decembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas, degvielas un kurināmā cenu pieaugumu un arī pārējo materiālu un darba algu pieaugumu, jo iepriekšējais tarifs stājās spēkā 2011. gada 1. februārī .

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var Pentes ielā 2 Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240, katru darba dienu no plkst.10.00 līdz 15.00, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu Gintu Vēveri, tālruņa numurs +371 28611943, e-pasts: .

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Pentes ielā 2 Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240, katru darba dienu no plkst.10.00 līdz 15.00 vai e-pastā: , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.