SIA “Rūjienas siltums” paziņojums par noteikto tarifu siltumenerģijas apgādes pakalpojumam no 3. novembra

Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, vienotais reģistrācijas numurs 44103023807, juridiskā adrese – Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240,  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu Rūjienā, Valmieras novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika”.

Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, vienotais reģistrācijas numurs 44103023807, juridiskā adrese – Raiņa iela 3, Rūjiena,Valmieras novads, LV-4240, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu Rūjienā, Valmieras novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielin./ samazin. * (%).
Siltumenerģijas gala tarifs Rūjienā, Valmieras novadā (no 2023.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 30.septembrim), t.sk.:91.3289.40-2.1%
siltumenerģijas ražošanas tarifs61.5159.91-2.6%
siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs24.1923.87-1.3%
siltumenerģijas tirdzniecības tarifs5.625.620%
Siltumenerģijas apgādes gala tarifs Rūjienā, Valmieras novadā (no 2024.gada 1.oktobra), t.sk.:82.5580.63-2.3%
siltumenerģijas ražošanas tarifs56.8355.23-2.8%
siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs20.6820.36-1.5%
siltumenerģijas tirdzniecības tarifs5.045.040%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā ar 2023.gada 3. novembri. 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 24.08.2023. lēmumu Nr.91 “Par pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu, kas 28.08.2023. publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023.gads; Nr.165).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā iegādes cenas izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes tarifu lietotājs var Pentes ielā 2 Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240, katru darba dienu no plkst.1000 – 1500, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu Gintu Vēveri, tālruņa numurs +371 28611943, e-pasts –

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Pentes ielā 2 Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240, katru darba dienu no plkst. 1000 – 1500 vai e-pastā – , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots:

SIA “Rūjienas siltums”